Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

22 januari 1979 – 07.00

Oh Heer, laat boze tongen spreken: “Ik heb U lief Heer, houd mij vast. Het is nog tijd Heer, hoor mijn smeken, oh red mijn ziel van zondenlast.” Wanneer gij de goede weg gekozen hebt, zult gij weten niet meer te kunnen ophouden met...

Lees verder
Verenig Zijn lijden met het uwe. (18.03.84)

Ga daarom vooral in deze heilige vastentijd – welke nog door weinigen beleefd wordt – Uwen Heer tegemoet. Probeer Zijn Lijden met het uwe te verenigen, door Hem te volgen in het bidden van de Kruisweg. Hoe langer deze gebeden ook...

Lees verder
1 februari 1979 – 07.15

Weet, dat de tijd kort is Mijn kind. Wees daarom bereid, want Ik verzeker u, dat Mijn waarschuwing serieus genomen moet worden. Degenen, die Mijn Boodschappen nakomen, hen zal door de Hemelse Vader het Licht uit de Hemel verleend worden. Het is...

Lees verder
2 februari 1979 – 07.00

Mijn kind, Ik ben gekomen om Licht te spreiden over de duisternis. Voor degenen, die luisteren, zal het Licht niet verblindend zijn. Het zal uw ogen strelen en een verlangen zal in hun hart opwellen naar een nog groter Licht, een Licht, dat...

Lees verder
Verkrijg vrede en verzoening. (11.02.83)

Help Mij om van God de Vader voor u allen de Vrede en Verzoening te kunnen verkrijgen als gij uw gebeden in deze Heilige Vastentijd met oprechtheid Uw Moeder aanbiedt! De misdaad van de mensen, de werkelijk ontstellende misdaad is, de Koningin...

Lees verder
2 februari 1979 – 10.00

Te elfder ure werd Mijn Zoon het allerlaatst toegeroepen: “Kruisigt Hem”. Vandaar heb Ik met het getal 11 iets bijzonders voor en geldt het hier een blijvende feestdag op die datum.

Lees verder
2 februari 1979 – 17.20

Mijn kinderen, Ik zal Mij bij Mijn Zoon voegen. Hij is nu bij jullie in alle harten, die Hem met liefde ontvangen hebben. Ik ben hier gekomen als de Ster, de Morgenster, van de gehele aarde, de Deur van de Hemel, die Ik voor u allen zal openen...

Lees verder
Maria spreekt over bescherming tegen de rampen.

Maria heeft in ‘t Hofke nooit gesproken over bescherming tegen de rampen door middel van materiele voorbereidingen. Integendeel legt Maria ons uit dat het een groot geheim is hoe ons alles vóór Zijn wederkomst ontnomen zal worden. Zij...

Lees verder
5 februari 1979 – 07.10

Het doet Ons grote vreugde, dat het gebed voor de verlaten zielen zo snel verspreid is. Ik dank elkeen, die hier hun zorg aan besteed hebben. Weet Mijn kinderen, dat Ik dikwijls afdaal om de lijdenden te troosten. De satan probeert de mens wijs...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief