Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

30 december 1978

Zeg tegen Mijn kinderen, dat Wij hen dankbaar zijn voor hun trouw en liefde aan Ons betoond. Hiermede bedoel Ik alle kinderen, niemand uitgezonderd. Wanneer zij blijven vasthouden zal ook deze stengel straks uitgroeien tot nieuwe kleine plantjes...

Lees verder
3 januari 1979 – 07.05

Mijn kinderen, de stormen en sneeuw in vele landen is aan van de natuurrampen, die God laat overkomen op het mensdom, zoals Ik voorspeld heb. Bidt, dat God de Barmhartigheid zal geven om dit lijden voor de mens weg te nemen. Op enkele plaatsen...

Lees verder
1 april 1980 – 07.30 uur

Mijn dochter hoor naar Mijn Stem, want Mijn aanwezigheid zal van korte duur zijn! Dit zal een week zijn van algehele verlatenheid. Want evenals de apostelen met vrees bevangen waren toen Jezus voor Pilatus stond, zo zullen ook Onze kinderen dagen...

Lees verder
3 april 1980 – 01.00 uur – Witte Donderdag.

Mijn dochter ontwaak, want het uur is gekomen, dat gij naar Mij luisteren zult, omdat de Vader dit ogenblik gekozen heeft, dat Ik nu pas deze mededeling zal doen. Alles wijst er immers op, hebben vele van Onze kinderen voorspeld, dat er op 3 en 4...

Lees verder
5 juni 1980 – Sacramentsdag.

Op deze dag heeft Maria in het Hofke te Berlicum het volgende gebed gegeven voor goede Priesters : O Jezus, Eeuwige Hogepriester, aanvaard onze gebeden, die wij richten tot de Troon van de Allerhoogste, Driewerf Heilige God! Gij kent immers het...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief