Het gevaar van geklaag en gemor. (16.06.79)

Versmaadt gij de zoetheid van het Hemelse Brood en bent gij op pad al het moderne na te jagen? Verheft uw geest zich niet tot God, maar zijt ge belust steeds het tijdelijke te bezitten, dan dient gij Hem niet in de geest der liefde. Deinst gij...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief