Toewijding tot Maria

  Heilige Maagd Maria, onze Moeder, wij wijden ons vandaag met hart en ziel toe aan Uw Smartvol en Onbevlekt Hart. Wij willen U met ziel en lichaam toebehoren, in al onze daden uw welbehagen zoeken, ons zonder voorbehoud en in totale...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief