14 augustus 1988 – 14.10

Vandaag mag Ik U, lieve kinderen, als Moeder van allen, begroeten met een verheugende mededeling, dat een van de Mijnen, die U kent en heden weer voorgaat in gebed, een bijzondere gunst van de Hemel heeft bekomen. Degene, die hiermede bedoeld...

Lees verder
22 augustus 1988 – 14.35

Kinderen, Uw Hemelse Moeder kent al Uw goede bedoelingen. Gij zoekt naar troost en opbeurende woorden. Gij kent waarschijnlijk alleen Uw eigen verdriet en ziet niet om naar Uwen medemens, die er veel erger aan toe is. Laat niet horen, dat U van...

Lees verder
28 augustus 1988 – 14.10

Kinderen, op een heel bijzondere wijze richt Jezus Zijn Roepstem doeltreffend in Uw harten wanneer Hij Uwen moed en toewijding beproeft door het lijden, dat Uw zielen zuivert en U losmaakt van alles wat tegen Zijn Liefde kant. Wellicht zult U...

Lees verder
9 oktober 1988 – 14.05

Kinderen luister naar Mij, want vandaag wil Ik U enige nuttige bemerkingen toespelen. Men kan zich een wijze van dankzegging voorschrijven, maar men late daarbij tevens een grote vrijheid aan de ziel. De H.Geest waait waar en wanneer Hij wil. In...

Lees verder
11 oktober 1988 – 03.00

Elisabeth heel den nacht heb Ik jouw bidden en smeken gehoord. Nu zal het dan ook beloond worden. Nu jij Mij bij je weet, wil Ik Mij ook gaarne wenden tot Mijn kinderen. Vandaag, nu Ik vanuit Mijn Hofke tot U allen spreek, is het wederom de dag...

Lees verder
23 oktober 1988 – 14.23

Goede kinderkens ! Heden ben Ik even weer in Uw midden om U toe te spreken. Wanneer Uw Moeder U geen Boodschap geeft, wil dat niet zeggen, dat Zij niet luistert naar het bidden en smeken van degenen, welke een beroep op Mij doen. Ik houd van U ...

Lees verder
10 januari 1988 – 14.00

Mijn geliefden ! Niet allen hebben Mijn laatste Boodschappen begrepen, toen Ik tot jullie gesproken heb over het samen bidden en samen zingen met een Priester in uw midden, wat hier verboden werd door de Kerkelijke Overheid. Velen van u zijn nu...

Lees verder
8 mei 1988 – 08.00

Ik groet je Elisabeth met allen die vandaag deze dag beleven als Moederdag met Mij. Onze Schepper en Zaligmaker rustte op de zevende dag en deze dag werd Zondag genoemd. Voor velen, die God schiep uit Liefde naar Zijn Gelijkenis, is deze rustdag...

Lees verder
14 mei 1988 – 04.00

Elisabeth, nu vandaag jouw geboortedag is aangebroken, wilde de nachtrust niet komen om tot ook maar een lichte insluimering te geraken. Je zag immers verlangend uit naar een korte groet van Mij met een troostwoord voor allen die met vreugde Mijn...

Lees verder
22 mei 1988 – 14.15 Pinksteren

Mijn geliefden, luister naar de Woorden welke Ik door aan van de uwen liet neerschrijven. Vandaag herdenkt de Kerk de Dag, dat de H.Geest over de Apostelen in de Tempel neerdaalde. Niet alleen met Pinksteren, maar elke dag, iedere minuut en alle...

Lees verder
26 mei 1988 – 14.07

Kinderen, hier spreekt Uw aller Moeder. Ik ben het en vraag u te willen luisteren naar de Woorden, welke Ik vele malen aan ieder van u heb gericht. Hoe dikwijls heeft het leven voor velen geen zin meer. Er zijn goede vrienden en bekenden onder u...

Lees verder
31 mei 1988 – 00.30

Kinderen, gij die nog behoort onder de weinig getrouwen, weet, dat het Uw Hemelse Moeder bekend is, dat gij zoekt naar liefde om opnieuw te kunnen beginnen. De tijd raakt op van diep geloof, ook al smeult de lont nog steeds. Je bent opnieuw op...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief