Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

11 november 1988 – 11.00

Mijn kind er heerst droefenis in je hart, daar jij meerdere malen moet vernemen, dat jouw Moeder niet begrepen wordt en nog minder wordt geloofd, dat Zij Haar Boodschappen vanaf deze plaats aan de wereld geeft. Kinderen luister daarom nog beter...

Lees verder
3 november 1988 – 10.50

Gegroet, Mijn kinderen ! Zo juist mocht Jezus in Uw harten afdalen onder de Gedaante van de Heilige Hostie. Het verheugde Mijn Zoon, dat ge Hem het hart aanbood als een schuilplaats van warmte dat als een liefdegloed en stralende luister op Hem...

Lees verder
3 november 1988 – 14.35

Trouwe Pelgrimmerende kinderen en allen, die nog durven geloven in Mijn Komst in Het Hofke te Berlicum. Velen van U hebben de Feestdag van Allerheiligen gevierd en ook gisteren de zielen herdacht die nog verblijven in het Vagevuur. Hoewel nog...

Lees verder
8 september 1988 – 14.05

Kinderen, het is vandaag een wel zeer vreugdevolle dag voor Mij, nu Ik, Uw Hemelse Moeder, hier zovelen van Mijn getrouwen mag aantreffen op de Herdenkingsdatum Mijner Geboortedag. Daarom wil Ik allereerst U allen danken dat U gekomen zijt om met...

Lees verder
10 juli 1988 – 13.55

Kinderen, juist op de tijd, dat de wereld zwijgt, heeft de Hemel een Boodschap voor u. Gij allen komt naar deze plaats, omdat u wilt blijven strijden tegen de ongegronde uitspraak van het Bisdom waartoe ook Berlicum behoort. Tot degenen, die af...

Lees verder
24 juli 1988 – 14.05

Trouwe Gebedskinderen. Deze Boodschap houdt allereerst een groet in van Uw Hemelse Moeder, gepaard gaande met een vraag, die Zij U stellen wil. Gaarne aan U dan een verzoek om elf dagen, voorafgaande aan Mijn Feestdag en sluiting van Het Mariale...

Lees verder
26 juli 1988 – 04.35

Mijn Geliefden ! Vandaag viert de Hemel de Feestdag van Mijn Ouders, welke gij allen kent van de namen Joachim en Anna. Tesamen hebben Zij het Ouderschap beleefd naar Gods Welbehagen en hun diep Geloof doorgegeven aan Het Kind, dat Zij Maria...

Lees verder
10 juni 1988 – 14.53

Gegroet, gij lieve kinderen ! Niet zoals u gewoon zijt spreek en ben Ik in Mijn Hofke, maar nu ontvangt u Mijn Boodschap vanuit de woning van aan van Mijn allertrouwste Priesterzonen, welke Ik eens heb aangesteld als Geestelijk Leidsman en Vader...

Lees verder
22 juni 1988 – 14.05

Kinderen, met pijn in Het Hart moet Ik u helaas mededelen, dat de Bisschop van dit Bisdom, aan Het Bestuur van Het Hofke een schrijven heeft gericht dat u Mijn Boodschappen niet meer ontvangen mag. Ik vraag u daarom nog meer te bidden tot de...

Lees verder
26 juni 1988 – 14.05

Kinderen van aan en dezelfde Vader, kinderen gij die eenzelfde Moeder ontvangen hebt bij het Lijden en de Doodstrijd van Mijn Enigst Kind Jezus, wees verheugd als u te lijden hebt. Dank God in plaats van uitzichtloos somber te zijn; want het...

Lees verder
26 april 1988 – 21.30

Lieve kinderen ! Nu allen behoort gij nog tot Mijn getrouwen. Hedenavond ben Ik in ‘t Hofke als Moeder van Goede Raad. De Boodschap – nu vier dagen geleden aan u allen gegeven – gaf Mijn Zoon Jezus en sprak voor het eerst tot u...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief