Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

17 april 1992 – 07.00 – Goede Vrijdag

Kinderen, Ik kon niet nalaten u een Bezoek te brengen op de Lijdensdag van Mijn Zoon Jezus. Beveel uwe ziel met een onbegrensd vertrouwen in De Handen des Heren, al gevoelt gij ook niets dan droefheid, vreze en troosteloosheid des harten en houdt...

Lees verder
26 december 1991 – 13.00

Hier volgt een gebed : Gebed om Vertrouwen Heer Jezus, bij U heb ik niets meer te vrezen, noch mijn zonden, die vergeven zijn, noch de toekomst waarin Uwe Genade mij zal ondersteunen. Ik heb niets te vrezen, tenzij mijn te grote angst, welke mij...

Lees verder
8 september 1990 – 05.00 Feest Maria Geboorte

Vandaag vieren de Hemelingen Mijn Geboortedag, dat op de meeste plaatsen op aarde pas daags daarna gevierd wordt. Jezus bewoog hier op aarde een Woonplaats te kiezen. Kinderen, hebt gij U bij Hem aangesloten om het doel, dat Hij er nastreeft, te...

Lees verder
4 juli 1990 – 14.07

Kinderen, velen van U zijn niet iedere maand hier, maar houden hun Bedetocht op de dag, wanneer er genoeg pelgrims per touringcar mee kunnen gaan. Veel Boodschappen heb Ik U reeds doen toekomen. Niet allen van U zijn in het bezit van deel drie...

Lees verder
22 juli 1990 – 14.07

Voor velen is vandaag de negentigste maal van een gezamenlijke Bedevaart naar Mijn Hofke in Berlicum N.Br. begonnen en daarmede Wil Ik gaarne Mijn kinderen geluk Wensen en Zegenen, althans de Moederzegen geven. U blijft het liefste in eigen land...

Lees verder
10 juni 1990 – 14.07 Drievuldigheidszondag

Kinderen maak Het Leven van Jezus tot het uwe door de liefde. De Liefde van God is Het Leven uwer zielen; put gij ze dan uit Het H.Sacrament als uit Hare Bron. Uwen Goddelijke Verlosser Oefent door Dit Sacrament een rechtstreeksen invloed uit op...

Lees verder
20 juni 1990 – 14.36

Mijn trouwe kinderen ! Vandaag Wil Ik U allereerst Mijn Dankbetuiging brengen daar gij overal voor Mij opkomt, dat Ik hier werkelijk den titel voer als de Toren van David. Het verheugt Mij dat U degenen tegenspreekt, maar doet het dan tactisch...

Lees verder
27 juni 1990 – 07.00

Kinderen, luister vandaag naar Uw Moeder, want Zij is Degene Die door velen, helaas niet allen, genoemd wordt O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand. Iedere mens heeft op z’n tijd Bijstand nodig, ja vaak zeer hard nodig en het is niet anders...

Lees verder
22 april 1990 – 14.07

Mijn geliefden ! Het is vandaag Passiezondag en tevens de dag van de Goddelijke Barmhartigheid. Velen hebben aan Zijn Hart de smartelijkste Wonden toegebracht. Zijn Ziel ondervond in de Hof van Olijven een vreselijke teleurstelling van Zijn volk...

Lees verder
13 april 1990 – 15.13 Goede Vrijdag

Het verheugt Mij, lieve kinderen, om U hier te zien door Jezus te volgen op Zijnen Kruisgang. Voor allen kwam Hij op aarde om al Het Lijden en Zijn bittere Doodstrijd te willen ondergaan om Zijn volk te verlossen van den eeuwigdurende ondergang...

Lees verder
8 april 1990 – 14.07

Hier spreekt weer Uw aller Moeder! Waarom zou U denken dat Ik vandaag U wederom met een Bezoek vereer? Het zal U duidelijkheid verschaffen, als Ik U hier er nader van in kennis stel. De meesten van Mijn kinderen en beslist zij die Mijn...

Lees verder
21 november 1989 – 03.00

Mijn getrouwen ! Voordat het jaartal 1989 ten einde loopt, kom Ik heden nog aanmaal om U allen op de datum van Mijn Opdracht een hoognodige Boodschap brengen. Wellicht waren Uw verlangens, om op de Pelgrimstocht naar Mijn Hofke, op die...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief