7 mei 1983 – 01.30

Elisabeth, hier is Je Moeder ! Jouw verlangen naar Mijn Komst was bijzonder groot, alsook van de velen met jou. Telkens heb Ik Mijn kinderen erop gewezen te willen en te durven opkomen voor het recht van de allerzwaksten, waarvan men het leven...

Lees verder
8 mei 1983 – 03.00

Nauwelijks een etmaal geleden van de grond in Nederland ten Hemel gestegen, of Mijn Moederhart trekt Mij wederom naar de aarde om alle lofuitingen door gebeden en dankbaarheid van Mijn kinderen in ontvangst te nemen. Gij weet, dat Ik alle noden...

Lees verder
15 mei 1983 – 15.00

Mijn kinderen, hier is dan toch Uw aller Moeder ! Gij hebt er vurig naar verlangd om Mij even te midden van uw tegenwoordigheid te weten. Luister nu dan ook naar de woorden welke Ik nog te zeggen heb. Gij belooft nu hier in deze zalige stille...

Lees verder
9 augustus 1983 – 14.40

Elisabeth luister en schrijf de woorden op die Ik nu zeggen ga. Gij Mijn kinderen bezoekt deze plaats om te bidden met het vurige verlangen eens te mogen meemaken, dat Uw aller Moeder spreken zal. Daarom gaf de Hemelvader Mij toestemming af te...

Lees verder
16 januari 1983 – 14.50

Mijn kinderen gij hebt Mij opgewacht om hier in uw midden te toeven. Mede daardoor wilde Ik ook gehoor geven aan uw verlangens. De Hemelse Vader heeft Mij wederom toegestaan om af te dalen naar de aarde. Op vele plaatsen is het nodig, dat de...

Lees verder
30 januari 1983 – 14.20

Niet telkenmale zult gij Mijn Woorden vernemen als gij met velen bij elkaar zijt om te bidden. Weet echter wel, dat Ik toch in uw midden ben, want waar een kind bidt, zal de moeder in de nabijheid te vinden zijn. Wanneer gij uw hart hier of...

Lees verder
2 februari 1983 – 08.00

Wederom vond de Hemelse Vader het nodig om Zijn Dochter Maria naar de aarde te zenden om Zijn Boodschap te brengen onder de mensenkinderen. Hij vraagt u om het lijden dat over u komt bereidwillig aan te nemen. Want er komt een tijd in het leven...

Lees verder
2 februari 1983 – 12.25

Gaarne wil Ik Mij vandaag aan u allen manifesteren door Mijn Woord te richten tot u. Maar zoals ge weet kom Ik nu naar u toe, daar alle kaarsen gezegend zijn en deze ène hiervan te willen ontsteken hier in de kapel om de H.Vader, Uw Paus, te...

Lees verder
11 februari 1983 – 01.00

Vandaag vieren wij het eerste lustrum, dat Uw aller Moeder voor het eerst zichtbaar verscheen als de Toren van David. Ook de Hemel viert dit feest luisterrijk. Toen pas ontdekte Mijn uitverkorene hoe de Hemelse Maria er als Turris Davidica...

Lees verder
20 februari 1983 – 07.00

Pater Pio Franciscus heeft Mij vergezeld op deze aardse reis. Hij zegent ondertussen de voorwerpen. Vandaag, nu de eerste zondag van een Zalige Vastentijd is aangebroken, vraag Ik u om uw geweten na te gaan, wat of gij al gepresteerd hebt in een...

Lees verder
25 februari 1983 – 16.10

Jezus sprak met Elias en Mozes over Zijnen uitgang uit dit leven, dus over Zijn Dood om daardoor aan te tonen, dat de gedachte aan Uwe zaligheid Hem bezig hield, ook in Zijne Verheerlijking. Hij schenkt aan de Heerlijkheid waarmede Hij omkleed is...

Lees verder
27 februari 1983 – 14.30

Zolang een kind geen enkele goede raad opvolgt zal de Moeder alle moeite doen om het te ondersteunen de moeilijkheden te overwinnen. Haar vriendinnen zullen haar echter veeleer beklagen, omdat al haar goede bedoelingen en zorgen nimmer zullen...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief