9 augustus 1990 – 14.05

Mijn geliefde kinderen ! Waarom zou Ik U na zo’n lange pelgrimsreis niet tegemoet willen komen. De meesten hebben hun vacantietijd goed besteed, maar er zijn altijd kinderen die Jezus, Mijn Zoon en Zijn, en Uw Moeder, pijn hebben gedaan...

Lees verder
12 augustus 1990 – 14.05

Kinderen, komt hier naar deze plaats, want hier luister Ik naar uw smekende vragen. Ook Jezus zei : “Komt en ziet !” Welke eenvoudige en welk een minzame uitnodiging tevens! Jezus richt ze ook tot U allen, zonder te wachten of gij Hem...

Lees verder
15 augustus 1990 – 14.10

Opnieuw voel Ik mij genoodzaakt om op de aarde neer te strijken en tot Mijn kinderen te spreken, maar nu vooral om U te vragen om nog meer gebed voor de wereld, die er steeds weer nieuwe ideeen op na houdt. De mensen menen dat de Kerk in de...

Lees verder
26 augustus 1990 – 14.13

Kinderen, dikwijls stelt men U de vraag: “waarom komt de Moeder van God zo vaak naar de aarde en nogwel op deze plaats?” De meesten geloven zelfs niet in Mijn Bezoek. Is het niet veeleer om de mens op het rechte pad te brengen om maar...

Lees verder
2 februari 1990 – 13.55

Kinderen, wees niet bevreesd, want Ik,-jullie Hemelse Moeder-, zal U opdragen aan de Vader evenals Ik voor de Opdracht naar den Tempel ging. En zo Ik U opdraag aan God de Vader, zo heb Ik vandaag een opdracht voor U. Als U in de gelegenheid zijt...

Lees verder
11 februari 1990 – 14.05

Mijn geliefden ! Nog een korte wijle en U leeft weer in de H.Vastentijd. Vooraf zal men het inluiden met rumoer en onvrede en de wellust zal botvieren. Kunt U echter, terwijl de dringende Bede van Jezus’ H.Hart biddend tot U komt, nog...

Lees verder
25 maart 1990 – 14.07

Trouwe Gebedskinderen ! Vandaag viert de Hemel Feest, daar Ik op deze dag ( en beslist op geen andere data ) De Boodschap vernam van de Aartsengel Gabriel, omdat op Het Ogenblik waar Ik Mijn Fiat gaf, Het Leven zou aanvangen van Mijn Enigst Kind...

Lees verder
2 mei 1990 – 14.07

Kinderen, weet dat de Hemel Zich verheugt met Mij daar U zo trouw deze plaats bezoekt. Velen van U hebben Mijn Boodschap van 22 april vernomen, de dag waarop de Kerk Beloken Pasen vierde. Uw mening was, dat de berichtgeving over het Woord...

Lees verder
8 mei 1990 – 14.07

Dierbare kinderen. Ook vandaag wil Ik hier zijn om U een Bezoek te brengen, want geen enkel kind wil Ik teleurstellen. Luister niet alleen, maar geef gehoor aan de oproep die Jezus tot U allen richt : “Geef Mij te drinken”! Een...

Lees verder
13 mei 1990 – 14.00

Moederdag “Komt allen tot Mij “! Deze Uitnodiging richt Jezus tot elke ziel, zelfs tot hen, die niet geloven in Zijn Roepstem. En als Moeder van allen zoek Ik Mijn kinderen op. Ook al ziet ge Mij niet, zoals degene die Ik gekozen heb...

Lees verder
24 mei 1990 – 07.00

Kinderkens, vandaag ziet Elisabeth bij Mij niet alleen op de achtergrond de bekende Toren van David, maar nu op de Feestdag van ‘s-Heren Hemelvaart ook Mijn Gouden Tiara op Mijn Hoofd. Ook de Rozenkrans is voor Mij een onafscheidelijk...

Lees verder
27 mei 1990 – 14.30

Kinderen, de meimaand, die heel in het bijzonder aan Mij is toegewijd, wil Ik beslist op het einde hiervan U niet tevergeefs op Mij laten wachten op Uw pelgrimstocht. Als Ik dan mijn Boodschap door de mond van Elisabeth tot U allen gesproken heb...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief