10 oktober 1982 – 14.15

Ja kinderen, als Uw Moeder om u heen is voelt gij de oorzaak der blijdschap om u heen. Ik ben gekomen om u erop te wijzen de Boodschap van hedenmorgen niet alleen naast u neer te leggen, maar te overwegen, wat Ik te zeggen had. Het gebed wat gij...

Lees verder
11 oktober 1982 – 15.30

Mijn dierbaren, die hier zijt gekomen op deze dag van Mijn Moederschap, Ik dank U voor de goedheid dat gij U bereid hebt gevonden om naar deze plaats te gaan om te bidden. Ik weet dat Uw harten popelden om vandaag hier te willen zijn, wat Mij ook...

Lees verder
31 oktober 1982 – 00.30

Opnieuw spreekt hier Uw Moeder Mijn kinderen ! Aanvaardt elkander ter ere Gods als leden van aan gemeenschap, zoals Christus u in Zijn gemeenschap heeft opgenomen. Ik ben ervan overtuigd, dat gij allen reeds vol zijt van goede wil, toegerust met...

Lees verder
31 oktober 1982 – 15.00

Mijn kinderen gij had Mij misschien niet meer verwacht, maar Ik moest toch ook vandaag hier aanwezig zijn, nu deze kapel zo mooi is ingericht en klaargemaakt voor Mij en eens Mijn Geliefde Zoon te ontvangen. Het is de vooravond van het feest van...

Lees verder
20 mei 1982 – 15.00

Mijn kinderen, hoevele malen bidt u : “Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel “? Hebben wij er wel telkens bij nagedacht wat het betekent, wanneer deze uitspraak den Vader wordt opgedragen ? Velen denken er misschien niet eens...

Lees verder
25 mei 1982 – 08.00

Een Moeder is wederom naar de aarde gekomen om Haar kinderen toe te spreken. Ik weet dat gij zo dikwijls behoeftig zijt om woorden van een Moeder te mogen vernemen die u aanspreekt met “Onze Lieve Vrouw”. Velen onder de uwen vinden...

Lees verder
31 mei 1982 – 00.30 – 2e Pinksterdag

Voordat Jezus ten Hemel steeg beloofde Hij aan Zijn Apostelen om hun de H.Geest te zenden en gaf hun tevens de opdracht te prediken en te getuigen, dat alleen God is aangesteld tot Rechter van levenden en doden. Al liet Hij ook Zijn Moeder...

Lees verder
2 augustus 1982 – 07.30

Mijn geliefden, bewonder de wijsheid en goedheid van Onze Heer Jezus, Die met de zwakheid van de Apostelen begaan was, hun onwetendheid van lieverlede deed verdwijnen en terwijl Hij hun Zijn Liefde openbaarde en Zijn geheimen voor hun ogen...

Lees verder
12 augustus 1982 – 14.30

Mijn kinderen wees blij ! En verheugt U daar God U ook de kans geeft om te kunnen worden opgenomen in Zijn Glorie. Ik vraag U daarom veel te bidden om deze genade te kunnen bekomen. God let niet op de mens hoe of hij gekleed gaat noch op zijn...

Lees verder
22 augustus 1982 – 19.15

Hoort het geroep en gezang der Engelen en luister naar de Stem Die komt van den Rechtvaardigen God. Jezus is zojuist neergedaald in uw aller harten. Hij heeft het kloppen daarvan gehoord, evenals gij geluisterd hebt naar het ritme van Onze...

Lees verder
10 oktober 1982 – 06.45

Naar aanleiding van Mijn herdenkingsfeest op de dag van morgen wens Ik tot al Mijn kinderen het Woord te richten. En evenals elke Moeder, daags voor een zeer belangrijke dag, alles in gereedheid brengt om het feest te doen slagen, zo ook is Uw...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief