5 juni 1980 – Sacramentsdag.

Op deze dag heeft Maria in het Hofke te Berlicum het volgende gebed
gegeven voor goede Priesters :

O Jezus, Eeuwige Hogepriester, aanvaard onze gebeden, die wij richten tot de Troon van de Allerhoogste, Driewerf Heilige God!
Gij kent immers het verlangen van de mensen om goede Zieleherders.
Stort daarom Uw Hemelse Gaven over hen uit, Gij Die hen geroepen hebt voor deze heilige taak.
Vervul het verlangen van vele jonge mensen om zich waardig te kunnen maken voor dit verheven ambt!
Bewaar elk van deze uitverkorenen onder de bescherming van Uw Goddelijk Hart, waar niets hen schaden kan!
Bewaar hun gezalfde handen onbevlekt, die dagelijks Uw Heilig Lichaam aanraken!
Bewaar hun lippen rein, die gekleurd zijn met Uw Kostbaar Bloed!
Bewaar hun harten, die verzegeld zijn met het verheven teken van het glorierijke Priesterschap.
Laat hen groeien in de liefde en trouw tot Uw Goddelijk Hart en bescherm hen voor de verleiding en gevaren dezer wereld, waaraan zij voortdurend worden blootgesteld.
Geef hen met de kracht over Brood en Wijn ook die Kracht over de mensenharten.
Amen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief