Gebedsdiensten

Gebedsdiensten waarin Maria verschijnt aan Elisabeth.

Van de gebedsdiensten, gehouden in de aangebouwde kapel, zijn veel videobeelden beschikbaar. U treft hier een aantal gefilmde gebedsdiensten aan. Op regelmatige tijdstippen zullen we deze laten rouleren.

Op deze films kunt u ook duidelijk zien hoe de extase begint, steeds na het rozenhoedje tijdens het voorbidden van de litanie of de toewijding aan Maria en hoe Elisabeth tijdens de extase de boodschap opschrijft, terwijl ondertussen in de kapel stilte en gebed elkaar afwisselen. Tegen het einde van de extase vraagt Elisabeth om de zegen aan de pater en vervolgens ziet u Elisabeth met krampen in de handen Maria nastaren bij Haar vertrek. Daarna leest Elisabeth eerst de tekst van de gegeven boodschap in stilte alvorens ze hardop aan de pelgrims voor te lezen.

De gebedsiensten zijn ook zeer geschikt om thuis mee te bidden. Het gebedenboekje of een uitdraai van de gebeden (zie hoofdnavigatie) maken het gemakkelijker de specifieke gebeden mee te bidden.

1.Gebedsdienst in de kapel van Maria’s Hofke (15.01.1987)

Pater Van Gurp gaat in de gebedsdienst voor. Na het gebeden rozenhoedje ziet u hoe Elisabeth in de kapel tijdens een extase de door Maria gegeven boodschap opschrijft. Vervolgens leest ze de ontvangen boodschap voor aan de aanwezige pelgrims.
  • het rozenhoedje van de blijde geheimen begint op 08:55
  • de extase begint op 38:25
  • voorlezen van de gegeven boodschap begint op 72:52

2.Gebedsdienst in de kapel van Maria’s Hofke (17.11.1989)

Elisabeth is bedlegerig en volgt via een TV en microfoon verbinding de gebedsdienst die door pater van Gurp in de kapel wordt voorgegaan. De extase, het noteren en voorlezen van de boodschap aan de pelgrims in de kapel vindt plaats vanuit haar bed.

  • het rozenhoedje begint op 13:10
  • de extase begint op 33:55
  • voorlezen van de gegeven boodschap begint op 73:24

3.Gebedsdienst in de kapel van Maria’s Hofke (08.09.1989)

Deze gebedsdienst is ingekort tot het rozenhoedje van de glorievolle geheimen, de extase en het voorlezen van de door Maria gegeven boodschap. Antoon Corsten gaat samen met Elisabeth voor in de gebedsdienst. Antoon is zelf van een zeer ernstige longkanker op voorspraak van de Toren van David van de een op de andere dag volledig genezen.

  • de rozenkrans van de glorievolle geheimen begint op 00:05
  • de extase begint op 19:42
  • voorlezen van de gegeven boodschap begint op 49:28

Aanmelden voor de nieuwsbrief