Door hard zwoegen een karig loon.(08.09.84)

Iedereen ontvangt zijn loon om in het onderhoud te voorzien. Zelfs priesters ontvangen salaris of vergoeding naar arbeid, al zijn zij dan ook in dienst van God. Zou iemand, die een bovennatuurlijke gave ontvangen heeft om mensen de handen op te...

Lees verder
Verlovingsfeest van Jozef en Maria. (23.01.82)

Luister mijn kinderen en zing met het koor der Cherubijnen en Serafijnen onze Heer den lof dien Hem alleen toekomt ! Want Hij heeft mij op aarde een man gegeven, die de reinheid en zuiverheid bezat als het licht van de zon, de maan en de sterren...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief