7 juni 1987 – 01.00 uur Pinksteren

Kind jij voelde aan, dat Ik jou nodig had om in gebed dit uur door te brengen, daar Paus Joannes Paulus vanaf vandaag tot het einde van dit jaar en 9 maanden daarop volgende heeft aangezegd, dat dit Mariajaar een bijzondere plaats inneemt. De...

Lees verder
24 mei 1987 – 14.15

Kinderen, gelooft gij allen in de Boodschappen die Ik Mijn dochter Elisabeth laat neerschrijven ? Velen drijven er de spot mee, dat Uw Hemelse Moeder hier verschijnt. Zij geloven Mij niet. En waarom dan niet zult u zich afvragen ? Ja, u ziet het...

Lees verder
15 augustus 1987 – 10.05

Kinderen, gij die vandaag met elkander verenigd zijt in liefde tot gebed, Ik wil u heel bijzonder danken, dat u Mij die ere bewijst om de Feestdag te gedenken van Mijn Opname door den Vader als de Koningin des Hemels. Bewaar den oude band der...

Lees verder
16 augustus 1987 – 14.10

Zingt Lof den Heer want Grote Dingen heeft Hij aan Mij gedaan ! Alleluia ! Kinderen, het feest der Moeder is het feest van de kinderen. Zet daarom heden alle ellende van deze tijd even opzij, zodat gij allen even verwijlen moogt in het Hemelse...

Lees verder
29 augustus 1987 – 16.15

Elisabeth, Ik heb je smeekgebed vernomen dat als een vuurstorm ten Hemel opsteeg. Bidt dagelijks deze bede : Heer, Gij hebt mij de heerlijkste Gaven geschonken en aan het vrije gebruik daarvan de verplichting verbonden, U er dankbaar voor te...

Lees verder
30 augustus 1987 – 14.00

Kinderen, wederom is Uw aller Moeder weer in uw midden. Wellicht zult u Mijn Woorden niet altijd gaan ontvangen, omdat u ook voor deze plaats de ontrading zal horen, haar nog aan te doen. Ontelbare keren hebben de meesten van u al reeds jaren...

Lees verder
7 oktober 1987 – 07.00

Kinderen geef aan de Roepstem des Heren gehoor. Onder alle genade van God is er ene, die men voorkomende Genade noemt. Voor den zondaar is zij de verlichting over den staat van zijn geweten : de wroeging; voor de Godvrezende ziel is Zij een meer...

Lees verder
11 oktober 1987 – 14.00

Mijn geliefden, meerdere malen moet Ik de Mijn eens uitgesproken Woorden weer herhalen, daar men vaak vergeet om na te komen waarom Ik u gevraagd heb. Weet, dat Jezus Christus in Het Allerheiligste Sacrament Zich steeds meer bedient van Deze...

Lees verder
22 oktober 1987 – 14.40

Het is voor Mij een grote vreugde als Ik weer nieuw georganiseerde bedevaarten met vele kinderen hier ontmoeten mag. “Mijn Geliefden “! Als u hier bent of elders verblijft en vragen naar Mij richt, dan wel uw hart in stilzwijgen is...

Lees verder
25 oktober 1987 – 14.00

Kinderen, velen van u begrijpen niet altijd meer de Woorden die Ik laat neerschrijven. Waarom denkt u zou Uw Moeder dit doen ? Om de onderzoekers te laten voelen en ontdekken, dat deze Woorden een gewoon mens niet uit zichzelf kan bedenken. Laat...

Lees verder
29 oktober 1987 – 14.00

Kinderen hebt elkander lief en geef, om vrede te laten opbloeien, die ruimte, waar de haat eensgezindheid ontnomen heeft. Zeg nimmer: “ik heb U lief Heer !”, als ge liefdeloos zijt voor de mensen om u heen. Gij moet de pijn en de...

Lees verder
15 januari 1987 – 13.55

Mijn geliefden, hoor naar Uw Moeder ! Vandaag wil Ik u allen met een grote liefde uit geheel Mijn Hart begroeten en datgene toewensen, wat gij allen zo vurig verlangt om het door Mijn voorspraak bij God de Vader te verkrijgen. Alles trotseerden...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief