Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

19 april 1981 – 01.55 – Pasen

vrede zij u allen ! Deze woorden sprak Jezus uit tot degenen, die Hij ontmoette na Zijn opstanding. God spreekt vaak tot de mensen maar dikwijls is het moeilijk te begrijpen. De kern ervan is de vraag, hoe ge Gods Wil kunt onderscheiden. Ge moet...

Lees verder
17 april 1981 – 15.45 – Goede Vrijdag

Mijn lieve kinderen, die hier vertegenwoordigd zijt bij Mijn geliefde Zoon om tesamen met Mij Zijn Lijdensweg te gedenken, Ik dank u voor uw trouwe opkomst en vraag u meer en meer te bidden voor hen, die Hem, Die Wij Onze Zoon mogen noemen, nog...

Lees verder
16 april 1981 – 01.00

Allereerst wil Ik degenen aansporen Mijn Boodschap niet te lezen als de taal u storen mocht. Als ge een boek kunt vinden dat geen enkele taalfout bevat moogt ge de eerste steen werpen naar Haar Die de opdracht gaf. Als Mijn Boodschappen de...

Lees verder
28 december 1980 – 17.00 Over het abortus debat.

Bidt Mijn kinderen veel voor het abortus-debat, opdat straks door uw bidden de mensen moeten aannemen, dat gebed altijd een redmiddel is. Veel wordt steeds van u verwacht Mijn kinderen, maar ook op uw Heer wordt menigmaal een beroep gedaan via...

Lees verder
18 december 1980 – 0.45 Feest Maria Verwachting.

Mijn kinderen, hebt gij aan Mijn verwachting voldaan om veel te bidden, dat uw regering geen legalisatie toekent om onschuldige kinderen het leven te ontnemen? Kunt gij hier allen ja op antwoorden, dan moeten uw regeringsleiders het gruwelijk...

Lees verder
8 december 1980 – 03.00 Maria Onbelekt Ontvangen.

Wederom ben Ik van de Hemel afgedaald naar de aarde om Mijn kinderen toe te spreken. Jammer genoeg zijn er steeds weer kinderen, die Mijn Boodschappen niet willen verstaan, want, aldus deze mensen, Maria komt te vaak naar de aarde. En toch doet...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief