Laster – aanvullende boodschappen

27.01.91 kwaadspreken op Communiedagen weegt zwaarder. Het is alsof het kwaad met de tong gesproken op Communie-dagen begaan Onze Heer meer mishagen dan die, welke U op andere dagen bedrijft, omdat Hij Zich op de dagen der Communie Zelf aan U...

Lees verder
Vergeet niet het 8ste gebod (29.11.87)

Ook het 8ste Gebod, wat God aan de mensen gaf, wordt nog maar nauwelijks overwogen, ja meestal niet serieus genomen. Veel laster is er in de wereld; men durft zelfs meerdere malen vals te getuigen over zijn naaste. De lastertaal aan zijn medemens...

Lees verder
De zonde van de laster berokkent 3- voudige schade

Leef altoos in de Geest van Jezus Christus. Doet niemand leed aan door het lasteren. Lasteren is kwaadspreken over iemand, dat niet waar is. De zonde dezer berokkent een drievoudige schade; zij schaadt de geestkracht, daar zij de mens ongeschikt...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief