Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

26 april 1979 – 07.00

Mijn kinderen, ge bent in de veronderstelling, dat ge voldoende bidt en enigszins vraagt ge zich zelf misschien af: Haalt bidden wel wat uit, bereikt men daar wel mee wat we eigenlijk wensen? Hoevele offers kent ge in dit leven en wat je alle...

Lees verder
15 april 1979 – 07.00 Pasen

Mijn kinderen, de Vrede moge met u allen zijn. De Vrede tussen God en de mensen, tussen uw ziel en zaligheid. Ik zal over u allen de Geest uitstorten, dezelfde Geest Die Mij benaderde en Mijn Ziel vervuld heeft met een eeuwigdurend geluk. Ik zal...

Lees verder
12 april 1979 – 23.30

Mijn kinderen, spoedig zal het uur slaan, dat de Sterfdag begint van Onze Zoon! De dag, waarop het H.Bloed van de Mensenzoon Jezus over de aarde stroomde, de dag van Lijden en Dood met een zinvolle betekenis, de dag, die elk schepsel verlossing...

Lees verder
8 april 1979 – 07.00

Mijn dochter, zeg tegen al Mijn gebedskinderen, dat ze moeten volhouden. Velen van hen zullen achterwaarts gaan, omdat hun gebeden niet altijd verhoord kunnen worden. Gedurende ontelbare jaren ben Ik al van het ene uiteinde van de wereld naar het...

Lees verder
2 april 1979 – 03.00

Wees waakzaam, Mijn kinderen, want het uur is gekomen, dat Mijn Zoon zal worden gedood! Valse profeten zullen opstaan en Zijn plaats zullen zij innemen wanneer Hij Gestorven is. Bid vaak het Rozenkransgebed en de gebeden, die de Engel gesproken...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief