Mariaverschijningen als Toren van David

Maria is als de Toren van David in Maria’s Hofke te Berlicum verschenen aan Elisabeth Sleutjes om de mensheid voor te bereiden op de wederkomst van haar Zoon Jezus Christus. In 1976 heeft Maria op wonderbaarlijke wijze Elisabeth genezen.

Maria de Toren van David is aan Elisabeth vele malen verschenen tussen 1977 en 1992. De boodschappen en gebeden werden tijdens extases aan Elisabeth gedicteerd. Dikwijls waren hierbij groepen pelgrims in de kapel biddend aanwezig. Na de extase las Elisabeth de Boodschap voor aan de pelgrims. (zie video’s bij gebedsdiensten)

De woorden van Maria helpen ons in alle levenssituaties en moeilijkheden de goede weg te kunnen vinden. Zij brengen ons dichter bij Jezus Christus en zijn zeer geschikt voor meditatie en geestelijke groei. Velen ervaren de boodschappen als een grote troost en steun in moeilijkheden. Maria wil ons beschermen en spoort ons daartoe aan om ernstig te luisteren naar Haar vele raadgevingen en waarschuwingen.

Hoe is deze afbeelding van Maria de Toren van David tot stand gekomen en welke kwalificaties heeft Maria zelf eraan gegeven?
Over het ontstaan van het schilderij
Actueel
Het bestuur wenst u en al uw dierbaren een Zalig Pinksteren.

We hebben net het Hoogfeest van Pinksteren gevierd, het feest der christelijke vreugde, waarbij we herdenken dat de H. Geest neerdaalde over de Apostelen. De H. Geest, de derde persoon van de H. Drieëne God en de Bruidegom van de H. Maagd Maria. Vooraleer Jezus ten Hemel was opgevaren had Hij beloofd de H. Geest

Lees verder
Kerstwens 2023, Nieuwjaarswens 2024
Kerstwens 2023, Nieuwjaarswens 2024

Beste Pelgrims en vrienden van Maria’s Hofke, Wij zijn dankbaar dat wij hier in Maria’s Hofke, dit Genadeoord door Maria zelf gewild, weer zoveel Genades hebben mogen ontvangen. Hoe verheugd zijn wij dat Maria zo dicht bij ons wil zijn en hoe bedroefd zijn wij dat zo weinig mensen dit willen en kunnen geloven. Helaas

Lees verder
Uitnodiging feestdag  Heilige Jozef dinsdag 19 maart
Uitnodiging feestdag Heilige Jozef dinsdag 19 maart

Uitnodiging voor de feestdag van de Heilige Jozef op dinsdag 19 maart in Maria’s Hofke (Zie programma onderaan) DE HEMEL SPREEKT IN MARIA’S HOFKE TE BERLICUM Vader Jozef is meerdere keren in het Hofke aan Elisabeth verschenen tijdens plechtigheden die in de kapel plaats vonden. 28.02.81 Vader Jozef spreekt in het Hofke en wijst in de

Lees verder
Maria spreekt over bescherming tegen de rampen.

Maria spreekt over bescherming tegen de rampen. Maria heeft in ‘t Hofke nooit gesproken over bescherming tegen de rampen door middel van materiele voorbereidingen. Integendeel legt Maria ons uit dat het een groot geheim is hoe ons alles vóór Zijn wederkomst ontnomen zal worden. Zij spreekt niet over het inslaan van voedselvoorraden of andere zaken

Lees verder
Profetieën over de wederkomst van J.C. en de tijd daar vlak voor en kort daarna.

Maria richt ons toevluchtsoord op terwijl beproevingen en rampen blijven komen totdat alles en iedereen zal gezuiverd zijn. Een buitennatuurlijk hemellichaam, geleid door God de Vader, nadert de aarde. Voordat Jezus zal terugkeren wordt het mensdom alles ontnomen.het hemellichaam wordt door de Vader geleid. (17.09.78) Mijn kinderen, ik heb de hand gelegd aan het roer

Lees verder
citaten uit Boodschappen over de tijd tot aan de wederkomst van J.C.

Als abortus blijft voortduren zal er een oorlog uitbreken die de wereld nooit heeft gekend. (21.11.78) Wanneer men door blijft gaan met het pas ontluikende leven af te breken, zal Gods vertoornde hand zich wreken en zal er een oorlog uitbreken, die de wereld nimmer heeft gekend. Als gij u geborgen houdt in de liefde

Lees verder
Gehuwde priesters – vrouwelijke priesters – priestertekort
Gehuwde priesters – vrouwelijke priesters – priestertekort

Om het priestertekort te keren wordt met de oktobersynode in het vooruitzicht veel gesproken over vrouwelijke diakens en gehuwde priesters. Maria de Toren van David heeft ons over dit onderwerp meermaals toegesproken. U treft hier enkele citaten aan uit de Boodschappen van Maria.

Lees verder
Wonderlijke gebeurtenissen
Wonderlijke gebeurtenissen

“De waarheid zit in Mijn woorden” . Toch wordt die waarheid aangevuld door belangrijke bovennatuurlijke gebeurtenissen en mirakelen die gepaard zijn gegaan met de Boodschappen die door Elisabeth ontvangen werden. Deze bovennatuurlijke gebeurtenissen kunnen en zijn niet ontkent kunnen worden. Zij zullen dat ook niet worden. De feiten spreken voor zich, ook al zeggen invloedrijke personen dat

Lees verder
Stijl en inhoud van de boodschappen van Maria de Toren van David (4.7.90)
Stijl en inhoud van de boodschappen van Maria de Toren van David (4.7.90)

Dit zijn de woorden die Maria zelf gebruikt: “Veel Boodschappen heb Ik U reeds doen toekomen. De Woorden, die U daarin vindt, steken bij vele andere werken gunstig af zowel door oorspronkelijkheid en rijkdom van gedachten als door schoonheid van vorm. Het is niet alledaags, het is een werk van studie, dat bij de meesten

Lees verder
Zegeningen door pater Pio
Zegeningen door pater Pio

Vrijwel vanaf het begin hebben veel mensen geuren en bijzondere zegeningen in ‘t Hofke ervaren. In diverse Boodschappen is in plaats van zegening over zalving gesproken, wellicht omdat er soms sprake was van een olieachtige vloeistof. Over deze aangelegenheden is in de Boodschappen zelf vrij weinig gezegd. Vele honderden pelgrims hebben ze vaak ervaren en

Lees verder
Genadebeeld van de Toren van David
Genadebeeld van de Toren van David

Maria spreekt over de vele genaden die verbonden zijn aan het plaatsen van de “Turris Davidica” beeldjes in onze woning. Hier volgt een selectie van fragmenten uit de boodschappen: 21.12.86 De genade voor de ongeboren levens. Het Licht dat uit de toren straalt is hetzelfde licht dat Maria omstraalde bij de groetenis van de engel

Lees verder

Citaten uit de boodschappen van Maria de Toren van David:

Voorleesfunctie

Boodschappen & Gebeden

veel van onze boodschappen en gebeden zijn ingesproken, hiernaast vindt u enkele voorbeelden.

Voorgelezen gebeden en citaten
Audio selecties
De tot stand koming van het schilderij van Maria de Toren van David
Gebed tot Maria Turris Davidica
God regeert en waarschuwt. (6.10.1985)

Aanmelden voor de nieuwsbrief