Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

5 februari 1979 – 20.10

Mijn Zoon Jezus is Gestorven voor alle mensen, voor de goeden en degenen, die zich van Ons afkeren. Daarom vraag Ik u allen, blijf uw wederliefde geven. Blijf toezien of een mede-broeder behoeftig is. Blijf toezien of er ergens nood is, die...

Lees verder
7 februari 1979 – 19.45

Mijn kinderen, de mens houdt niet op om onschuldige wichtjes te doden. Weet, dat de Vader de Geest zendt, want in het lichaam van de vrouw wordt een nieuw leven opgewekt. Al degenen, die het kind doden voor hun geboorte, laden op zich het oordeel...

Lees verder
11 februari 1979 – 07.00

Ge ziet Mij hier als de Toren van David, een Toren, die Licht en Warmte uitstraalt. Elk kind, dat God de Vader bemint en Mij liefheeft kan zich bevoorrechte noemen. Maar heb ook elkander lief, verenigd rond uw eigen Hemelse Moeder en breng geen...

Lees verder
13 februari 1979 – 16.15

Mijn lieve kinderen, Ik ben hier in uw midden gekomen om Mij ook hier te voegen bij Mijn Zoon en tezamen met Mijn kinderen Hem te kunnen aanbieden. Ik ben als de Rosa Mystica hier, de Geestelijke Roos, naast de Toren van David en de Ivoren Toren...

Lees verder
Laster – aanvullende boodschappen

27.01.91 kwaadspreken op Communiedagen weegt zwaarder. Het is alsof het kwaad met de tong gesproken op Communie-dagen begaan Onze Heer meer mishagen dan die, welke U op andere dagen bedrijft, omdat Hij Zich op de dagen der Communie Zelf aan U...

Lees verder
14 februari 1979 – 07.00

Op dit ogenblik hebt gij twee zielen verlost, die eenzaam waren, twee zielen, die niemand hadden om voor hen te bidden. Toch dringt het meer en meer bij de mensen door, dat de Boodschap over de verloste zielen zo gewild is bij de Vader. Op...

Lees verder
16 februari 1979 – 23.50

Waarom juist vandaag je lijden dubbel zwaar is geweest, kwam, om je geheel te offeren, opdat de regering de wet van de Schepper niet zou overtreden en toch, alhoewel gij je pijn ook daarvoor gegeven hebt, toch wil de mens niet luisteren. Abortus...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief