17 september 1978 – 06.45 uur. In dit land zal uw Toevluchtsoord worden opgericht: Mijn Heiligdom… Een groot geheim zal het voor het mensdom zijn, wanneer alles ontnomen wordt om de terugkeer van Mijn Zoon af te wachten. Voor dezen, die tot de uitverkorenen gerekend worden, zal het een zalige vreugde zijn tezamen met Hem op te treden wanneer Hij zal wederkeren.

Lieve kinderen, wederom zijt gij vandaag hier tezamen gekomen om jullie Moeder te eren. Het is niet bij toeval, dat ge door de Vader naar hier werd gezonden. Vele Bovennatuurlijke Veropenbaringen zullen verleend worden aan Mijn kinderen. Vele...

Lees verder
30 december 1978

Zeg tegen Mijn kinderen, dat Wij hen dankbaar zijn voor hun trouw en liefde aan Ons betoond. Hiermede bedoel Ik alle kinderen, niemand uitgezonderd. Wanneer zij blijven vasthouden zal ook deze stengel straks uitgroeien tot nieuwe kleine plantjes...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief