30 december 1978

Zeg tegen Mijn kinderen, dat Wij hen dankbaar zijn voor hun trouw en liefde aan Ons betoond.
Hiermede bedoel Ik alle kinderen, niemand uitgezonderd. Wanneer zij blijven vasthouden zal ook deze stengel straks uitgroeien tot nieuwe kleine plantjes. Dan zullen zij tezamen bloeiend opwieken naar God de Vader. Ik dank en groet allen voor de afsluiting van het oude jaar en allen zullen Mijn liefdevolle Zegen ontvangen.
Zeg, dat Ik allen en iedereen blijf vasthouden en dat zij allen voor de aanvang van het nieuwe jaar zullen weten, dat Ik met hen ben.

Aanmelden voor de nieuwsbrief