Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

18 januari 1979 –

Er zullen veel schijnbare wonderen op de wereld voorkomen. Dit gebeurt door de bewerking van de duivelen. Zij zijn echter vals en zullen maar van korte duur zijn en aan hun vrucht zal men ze kennen. De satan heeft een grote macht verkregen, maar...

Lees verder
beheers de tong. (22.02.87)

Het is meer waard, de tong te beheersen dan te vasten op water en brood. Wat baadt het de mens, zich gedurende de vastentijd of elke Vrijdag verstervingen op te leggen, als hij zijn tong niet beheerst, door kwaad te spreken over wie dan ook. Ik...

Lees verder
19 januari 1979 – 09.10

Waarom Ik vandaag deze kaars zal Zegenen heeft een diepe betekenis. Het is vrijdag, de dag van het Lijden van Mijn Zoon, Die Zijn Bloed heeft laten vloeien op Goede Vrijdag. Het is de dag tevens van liefde. Christus gaf Zichzelve aan de mensen...

Lees verder
Het heiligen van de vastentijd. (09.02.86 )

Menigeen zal zich afvragen, wat zal ik doen om deze Vastentijd verder te heiligen? Ieder weet het: vasten in de vroegere betekenis, de strenge vleesderving, sobere maaltijden met alles wat daarbij hoort, lijkt niet meer te kunnen. Verplaats dan...

Lees verder
20 januari 1979 – 07.00

Het zal een drukke, maar zegenrijke dag worden. Ge zult elkaar nog beter gaan leren kennen. Mediteer en overleg, maar bidt ook veel met en voor elkaar, want groei in de macht van het gebed. Toch moet ge niet denken Mijn kinderen, dat ge door...

Lees verder
22 januari 1979 – 07.00

Oh Heer, laat boze tongen spreken: “Ik heb U lief Heer, houd mij vast. Het is nog tijd Heer, hoor mijn smeken, oh red mijn ziel van zondenlast.” Wanneer gij de goede weg gekozen hebt, zult gij weten niet meer te kunnen ophouden met...

Lees verder
Verenig Zijn lijden met het uwe. (18.03.84)

Ga daarom vooral in deze heilige vastentijd – welke nog door weinigen beleefd wordt – Uwen Heer tegemoet. Probeer Zijn Lijden met het uwe te verenigen, door Hem te volgen in het bidden van de Kruisweg. Hoe langer deze gebeden ook...

Lees verder
1 februari 1979 – 07.15

Weet, dat de tijd kort is Mijn kind. Wees daarom bereid, want Ik verzeker u, dat Mijn waarschuwing serieus genomen moet worden. Degenen, die Mijn Boodschappen nakomen, hen zal door de Hemelse Vader het Licht uit de Hemel verleend worden. Het is...

Lees verder
2 februari 1979 – 07.00

Mijn kind, Ik ben gekomen om Licht te spreiden over de duisternis. Voor degenen, die luisteren, zal het Licht niet verblindend zijn. Het zal uw ogen strelen en een verlangen zal in hun hart opwellen naar een nog groter Licht, een Licht, dat...

Lees verder
Verkrijg vrede en verzoening. (11.02.83)

Help Mij om van God de Vader voor u allen de Vrede en Verzoening te kunnen verkrijgen als gij uw gebeden in deze Heilige Vastentijd met oprechtheid Uw Moeder aanbiedt! De misdaad van de mensen, de werkelijk ontstellende misdaad is, de Koningin...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief