Informatie

Schilderij

Hoe is deze afbeelding van Maria de Toren van David tot stand gekomen en welke kwalificaties heeft Maria zelf eraan gegeven? Op verzoek van de Moeder Gods is door de Nederlandse kunstschilder William Edouard Halewijn, destijds wonende in Zuid-Californië, over de tot stand koming van zijn schilderij “Turris Davidica” een verslag opgesteld. De wonderbaarlijke gelijkenis […]

Contact

Beheer website Algemeen: Jacques Roosen Website is eigendom van: stichting Turris Davidica Torenstraat 7 5258 ET Berlicum (NB) Tel: 073 300 0236 info@turrisdavidica.nl Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting Turris Davidica. […]

Vraag & Antwoord

In deze rubriek gaan we in op veel gestelde vragen en geven de antwoorden gerelateerd aan wat er in de boodschappen over is gezegd. De antwoorden kunnen soms heel kort zijn, maar dat doet niets af aan de kracht waarmee ze door Maria zijn uitgesproken. Als we de antwoorden aanvaarden kunnen wij erop vertrouwen dat […]

Zienster

Elisabeth Sleutjes-van Gaal is geboren op 14 mei 1919 te Vorstenbosch en overleden op 16 november 2007. ELisabeth is het 6e kind in een arm gezin van 18 kinderen. Op de zwart wit foto staan vader en moeder van Gaal in het midden tezamen met hun 18 kinderen; Haar leven is getekend door veel strijd […]

Live Stream

Momenteel is de Live Stream niet bereikbaar Elke woensdag en 11e van de maand om 14:00 is de gebedsdienst.

Home

Mariaverschijningen als Toren van David Maria is als de Toren van David in Maria's Hofke te Berlicum verschenen aan Elisabeth Sleutjes om de mensheid voor te bereiden op de wederkomst van haar Zoon Jezus Christus. In 1976 heeft Maria op wonderbaarlijke wijze Elisabeth genezen. Maria de Toren van David is aan Elisabeth vele malen verschenen [...]

Page 404

Helaas, deze pagina hebben we niet kunnen vinden. Gebruik de zoekfunctie rechts boven in de website om de website te doorzoeken.

Gebedsdiensten

Gebedsdiensten waarin Maria verschijnt aan Elisabeth. Van de gebedsdiensten, gehouden in de aangebouwde kapel, zijn veel videobeelden beschikbaar. U treft hier een aantal gefilmde gebedsdiensten aan. Op regelmatige tijdstippen zullen we deze laten rouleren. Op deze films kunt u ook duidelijk zien hoe de extase begint, steeds na het rozenhoedje tijdens het voorbidden van de [...]

Aanmelden voor de nieuwsbrief