5 augustus 1992 – 23.00

Mijn dochter, Ik heb je weer nodig om Mijn Boodschap uit te dragen voor allen. Jezus Sprak : “Niet voor hen alleen Vraag Ik, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.” Deze Bede betreft niet meer alleen de...

Lees verder
7 oktober 1992 – 07.00

Elisabeth, de Heer heeft Mij Gezonden om opnieuw een Boodschap te Geven aan Mijn kinderen. De Heer laat jullie na de H.Communie den Troost Zijner Heilige Tegenwoordigheid niet langen tijd genieten. Zeggen jullie, voor Hij u Verlaat, met de bruid...

Lees verder
1 januari 1992 – 10.30

Uwen Geestelijke Vader heeft om 9 noveengebeden gevraagd, om die aan Mij voor te leggen, die toepasselijk zijn. Ik zal het eerste Gebed jou op laten schrijven. 1ste Gebed : Gebed van de Biecht Neen mijn God, het zijn niet de schepselen die ik...

Lees verder
2 januari 1992 – 06.00

Dag Elisabeth, hier volgt het 2de Gebed, als dankzegging Communie. 2de Gebed : Gebed als dankzegging voor het Sacrament van de H.Communie Gij weet o mijn God, het is niet uit minachting jegens dit Heilig Sacrament, dat ik Het met zekere...

Lees verder
3 januari 1992 – 04.00

Dag Elisabeth, hier volgt het 3de Gebed. 53de Gebed : Gebed voor de zielen in het Vagevuur O mijn Verlosser, ik wens de zielen in het vagevuur in de Verdiensten van Uw Offer te doen delen; Wil, bid ik U, door Uw Kostbaar Bloed, dat Gij voor haar...

Lees verder
4 januari 1992 – 05.00

Kind gaarne wil Ik het 4de Gebed geven als noveengebed. 4de Gebed : Gebed ter ere van de H.Eucharistie “O God, Gij wordt in zekeren zin mijn Wezen !” ja Gij zijt de Emmanuel, de God met ons, na enige ogenblikken zijt Gij wezenlijk...

Lees verder
5 januari 1992 – 02.00

Opnieuw is hier je Moeder met het 5de Gebed. 5de Gebed : Gebed om zielenleiders De Priester is geenszins een menselijke steun, hij is meer dan de Engel, die op de gevaarvolle reis van het leven over mij waakt; hij bekleedt ten opzichte van mij de...

Lees verder
25 maart 1992 – 07.00

Lieve kinderen, daar het een Feestdag Uwer Moeder aangaat kon Ik het niet nalaten u ook Mijn Boodschap te Geven nu. Door dit bevel geeft Jezus u te kennen, dat gij de Gunsten en Genaden, Die Hij u geeft, voor de wereld verborgen te houden, ten...

Lees verder
18 december 1992 – 06.00

Trouwe Gebedskinderen, Op 18 december 1976 hoorde Elisabeth voor het eerst Mijn Stem. Nu ziet en hoort ze Mij voor de laatste keer. Bidt kinderen, bidt voor de oorlogsgebieden. Heeft uw ziel zich nog nimmer als boven de aarde en diep bewogen...

Lees verder
3 november 1992 – 04.00

Lieve kinderen ! Na deze Boodschap mag Ik jullie nog eenmaal Toespreken. Hoevele Genade hebt u al verkregen, doordat Ik u Mijn Woorden luid en duidelijk Gegeven heb. Ik raad u daarom ook aan, om vele dagen Mijn Boodschappen te lezen en te...

Lees verder
13 juli 1992 – 01.00

Elisabeth sta op en schrijf ! Lieve kinderen, een huwelijk geeft jullie veeleer aanleiding om nadrukkelijk te stellen, dat het huwelijk door God is ingesteld en dat Christus het heeft bevestigd. Zo zijn zij dus niet langer twee, maar aan vlees...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief