3 januari 1979 – 07.05

Mijn kinderen, de stormen en sneeuw in vele landen is aan van de natuurrampen, die God laat overkomen op het mensdom, zoals Ik voorspeld heb. Bidt, dat God de Barmhartigheid zal geven om dit lijden voor de mens weg te nemen. Op enkele plaatsen...

Lees verder
11 januari 1979 – 07.00

Gij denkt aan het redden van vele zielen. Vele ontelbare jaren zijn dikwijls nodig, deze zielen in het diepste verblijf te redden om de eenvoudige reden, dat er niemand is of er maar aan denkt om de Vader eerherstel te brengen voor hun misstappen...

Lees verder
13 januari 1979 –

Mijn kinderen, gij zult ondervinden, dat nog meer lieden zich van u zullen afkeren, wat ook Mijn Hart met droefheid vervult. Het is betreurenswaardig, dat zo weinig kinderen aan Mijn Oproep gehoor geven. De straffen van God de Vader zouden...

Lees verder
16 januari 1979 – 12.30

Mijn kinderen, jullie vurig gebed heb Ik doorgestuurd tot Mijn Zoon, rechtstreeks naar de Vader. Het verheugt Onze Harten, dat gij allen zo liefdevol met elkander bent omgegaan, gij hebt laten zien, dat liefde overheersen kan. Blijft dat doen...

Lees verder
18 januari 1979 –

Er zullen veel schijnbare wonderen op de wereld voorkomen. Dit gebeurt door de bewerking van de duivelen. Zij zijn echter vals en zullen maar van korte duur zijn en aan hun vrucht zal men ze kennen. De satan heeft een grote macht verkregen, maar...

Lees verder
19 januari 1979 – 09.10

Waarom Ik vandaag deze kaars zal Zegenen heeft een diepe betekenis. Het is vrijdag, de dag van het Lijden van Mijn Zoon, Die Zijn Bloed heeft laten vloeien op Goede Vrijdag. Het is de dag tevens van liefde. Christus gaf Zichzelve aan de mensen...

Lees verder
20 januari 1979 – 07.00

Het zal een drukke, maar zegenrijke dag worden. Ge zult elkaar nog beter gaan leren kennen. Mediteer en overleg, maar bidt ook veel met en voor elkaar, want groei in de macht van het gebed. Toch moet ge niet denken Mijn kinderen, dat ge door...

Lees verder
22 januari 1979 – 07.00

Oh Heer, laat boze tongen spreken: “Ik heb U lief Heer, houd mij vast. Het is nog tijd Heer, hoor mijn smeken, oh red mijn ziel van zondenlast.” Wanneer gij de goede weg gekozen hebt, zult gij weten niet meer te kunnen ophouden met...

Lees verder
1 februari 1979 – 07.15

Weet, dat de tijd kort is Mijn kind. Wees daarom bereid, want Ik verzeker u, dat Mijn waarschuwing serieus genomen moet worden. Degenen, die Mijn Boodschappen nakomen, hen zal door de Hemelse Vader het Licht uit de Hemel verleend worden. Het is...

Lees verder
2 februari 1979 – 07.00

Mijn kind, Ik ben gekomen om Licht te spreiden over de duisternis. Voor degenen, die luisteren, zal het Licht niet verblindend zijn. Het zal uw ogen strelen en een verlangen zal in hun hart opwellen naar een nog groter Licht, een Licht, dat...

Lees verder
2 februari 1979 – 10.00

Te elfder ure werd Mijn Zoon het allerlaatst toegeroepen: “Kruisigt Hem”. Vandaar heb Ik met het getal 11 iets bijzonders voor en geldt het hier een blijvende feestdag op die datum.

Lees verder
2 februari 1979 – 17.20

Mijn kinderen, Ik zal Mij bij Mijn Zoon voegen. Hij is nu bij jullie in alle harten, die Hem met liefde ontvangen hebben. Ik ben hier gekomen als de Ster, de Morgenster, van de gehele aarde, de Deur van de Hemel, die Ik voor u allen zal openen...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief