1 april 1980 – 07.30 uur

Mijn dochter hoor naar Mijn Stem, want Mijn aanwezigheid zal van korte duur zijn! Dit zal een week zijn van algehele verlatenheid. Want evenals de apostelen met vrees bevangen waren toen Jezus voor Pilatus stond, zo zullen ook Onze kinderen dagen...

Lees verder
3 april 1980 – 01.00 uur – Witte Donderdag.

Mijn dochter ontwaak, want het uur is gekomen, dat gij naar Mij luisteren zult, omdat de Vader dit ogenblik gekozen heeft, dat Ik nu pas deze mededeling zal doen. Alles wijst er immers op, hebben vele van Onze kinderen voorspeld, dat er op 3 en 4...

Lees verder
5 juni 1980 – Sacramentsdag.

Op deze dag heeft Maria in het Hofke te Berlicum het volgende gebed gegeven voor goede Priesters : O Jezus, Eeuwige Hogepriester, aanvaard onze gebeden, die wij richten tot de Troon van de Allerhoogste, Driewerf Heilige God! Gij kent immers het...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief