3 januari 1979 – 07.05

Mijn kinderen, de stormen en sneeuw in vele landen is aan van de natuurrampen, die God laat overkomen op het mensdom, zoals Ik voorspeld heb.
Bidt, dat God de Barmhartigheid zal geven om dit lijden voor de mens weg te nemen.
Op enkele plaatsen van de aarde is een blauwachtig verschijnsel waargenomen door enkele van Mijn kinderen. Het blauwe gedeelte, dat in stukjes werd verdeeld tijdens het neervallen betekent, dat Ik op enkele plaatsen Mijn Boodschappen doorgeef aan Mijn kinderen, die een ernstige waarschuwing betekenen en wanneer men niet luistert naar Mijn waarschuwingen zullen de rampen die overal neerkomen, blijven aanhouden.
Zeg, dat men zorgt om voldoende gewijde kaarsen in huis te hebben, wanneer de rampen zullen toenemen, want het zal dan niet mogelijk zijn licht te ontsteken, behalve deze gewijde kaarsen.
Bidt vaak de Rozenkrans of de Kruiswegoefening uit het paarse boekje.
De hele wereld zal met dode lichamen bedekt zijn wanneer men niet bidt en voor elkeen zal dit een verschrikking zijn.
Er moet dan een nieuwe aarde komen met enkel en alleen biddende mensen. Wij zullen dan de aarde omschakelen tot een Paradijs van Liefde.
Spoor iedereen aan zich niet te laten meeslepen door de ongelovigheid van Mijn waarschuwingen en zeg hen, dat men niet alleen zegt, dat deze dingen, deze rampen steeds geweest zijn en zullen blijven komen.
Wanneer zij komen, zal het voor de ongelovigen te laat zijn en Mijn Ogen zullen dan om hun ongeloof gevuld zijn met Tranen en gij alleen kunt ze drogen door je goede durf en voorbeeld. Dan zal Ik midden in Mijn droefheid een glimlach laten zien, omdat Ik dan weet, dat gij Ons je trouw niet alleen belooft hebt, maar ook beleeft.
Niet aan ziel behoeft verloren te gaan, indien hij bijtijds Mijn hulp inroept.
Weet, dat de dood niet eeuwig bestaat, maar dat het leven, het nieuwe leven van de mens, al begint na het einde van het aardse leven.

Aanmelden voor de nieuwsbrief