Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

2 februari 1979 – 10.00

Te elfder ure werd Mijn Zoon het allerlaatst toegeroepen: “Kruisigt Hem”. Vandaar heb Ik met het getal 11 iets bijzonders voor en geldt het hier een blijvende feestdag op die datum.

Lees verder
2 februari 1979 – 17.20

Mijn kinderen, Ik zal Mij bij Mijn Zoon voegen. Hij is nu bij jullie in alle harten, die Hem met liefde ontvangen hebben. Ik ben hier gekomen als de Ster, de Morgenster, van de gehele aarde, de Deur van de Hemel, die Ik voor u allen zal openen...

Lees verder
Maria spreekt over bescherming tegen de rampen.

Maria heeft in ‘t Hofke nooit gesproken over bescherming tegen de rampen door middel van materiele voorbereidingen. Integendeel legt Maria ons uit dat het een groot geheim is hoe ons alles vóór Zijn wederkomst ontnomen zal worden. Zij...

Lees verder
5 februari 1979 – 07.10

Het doet Ons grote vreugde, dat het gebed voor de verlaten zielen zo snel verspreid is. Ik dank elkeen, die hier hun zorg aan besteed hebben. Weet Mijn kinderen, dat Ik dikwijls afdaal om de lijdenden te troosten. De satan probeert de mens wijs...

Lees verder
5 februari 1979 – 20.10

Mijn Zoon Jezus is Gestorven voor alle mensen, voor de goeden en degenen, die zich van Ons afkeren. Daarom vraag Ik u allen, blijf uw wederliefde geven. Blijf toezien of een mede-broeder behoeftig is. Blijf toezien of er ergens nood is, die...

Lees verder
7 februari 1979 – 19.45

Mijn kinderen, de mens houdt niet op om onschuldige wichtjes te doden. Weet, dat de Vader de Geest zendt, want in het lichaam van de vrouw wordt een nieuw leven opgewekt. Al degenen, die het kind doden voor hun geboorte, laden op zich het oordeel...

Lees verder
11 februari 1979 – 07.00

Ge ziet Mij hier als de Toren van David, een Toren, die Licht en Warmte uitstraalt. Elk kind, dat God de Vader bemint en Mij liefheeft kan zich bevoorrechte noemen. Maar heb ook elkander lief, verenigd rond uw eigen Hemelse Moeder en breng geen...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief