31 december 1978 – 08.00 uur. wees niet bevreesd voor moeilijkheden en onbegrip

Elisabeth zeg tegen Mijn kinderen, wees niet bevreesd voor moeilijkheden en het onbegrip van velen, die ge op uw weg zult tegenkomen. Ik zal steeds met u allen zijn en ondanks tegenwerking zult en kunt u zich gelukkig voelen, want gij allen weet, dat ge op de goede weg zijt en het ware leven bezit.
Bidt veel wanneer ge één van Mijn Genade-oorden bezoekt, want Mijn Zoon Zelf heeft eens gezegd, wanneer er twee of meer in Mijn Naam verenigd zijn, ben Ik in hun midden.
Ik zal ook voor allen het weer aanstaande jaar een Schuilplaats, een Toevluchts-oord zijn.
Vrees noch het lijden, noch de duisternis, want Ik zal altijd bij jullie zijn. En wanneer ook gij zich aan Mij zult binden, zult ge ontelbaren helpen zoeken de weg te vinden.
Laat u niet in verwarring brengen en heb geen angst. Dan zal het door Mij voorbereide en opnieuw herboren keurkorps voor de dag durven te komen om aan allen moedig het Woord Gods te verkondigen.
Zelfs Priesters, die nu nog onzeker zijn, zullen, verrast door de storm, toch weer meer licht zien en uw voorbeeld gaan volgen.
Leef altijd in het grootste vertrouwen in uw Hemelse Moeder. Ik ben en blijf uw Moeder en zal er voor zorg dragen, wanneer het noodzakelijk mocht zijn om grote dingen te doen gebeuren.
De meesten van Mijn Priesterzonen bekijken je met schuwe blik, omdat een gewoon mens ook maar gewoon moet leven.
Ook dit moet je als kinderen alles aan je Moeder overlaten.
De tekens, die Ik geven zal is het aantal biddende en omgevormde levens.
Groet al Mijn kinderen in zover het in je bereik ligt en probeer zoveel mogelijk deze Boodschap te laten verspreiden.
Dank Mijn lieve kinderen voor uw liefde, die ge Mij steeds geeft. Ik zal hier, vanuit deze plaats allen Zegenen.
Begin ook het nieuwe jaar weer zoals ge het oude in alle vrede hebt vaarwel gezegd.

Aanmelden voor de nieuwsbrief