Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

31 augustus 1984 – 04.15 – Xhoffraix – Belgie

Kom Mijn dochter en volg Mij, want de tijd is vrij kort dat ge hier nog in dit land vertoeft. De spraak der mensen zal opnieuw stof doen opwaaien waarom jij zo maar en zonder aankondiging vakantie neemt. Zij begrijpen niet waarom Mijn Hofke in...

Lees verder
10 oktober 1982 – 14.15

Ja kinderen, als Uw Moeder om u heen is voelt gij de oorzaak der blijdschap om u heen. Ik ben gekomen om u erop te wijzen de Boodschap van hedenmorgen niet alleen naast u neer te leggen, maar te overwegen, wat Ik te zeggen had. Het gebed wat gij...

Lees verder
11 oktober 1982 – 15.30

Mijn dierbaren, die hier zijt gekomen op deze dag van Mijn Moederschap, Ik dank U voor de goedheid dat gij U bereid hebt gevonden om naar deze plaats te gaan om te bidden. Ik weet dat Uw harten popelden om vandaag hier te willen zijn, wat Mij ook...

Lees verder
31 oktober 1982 – 00.30

Opnieuw spreekt hier Uw Moeder Mijn kinderen ! Aanvaardt elkander ter ere Gods als leden van aan gemeenschap, zoals Christus u in Zijn gemeenschap heeft opgenomen. Ik ben ervan overtuigd, dat gij allen reeds vol zijt van goede wil, toegerust met...

Lees verder
31 oktober 1982 – 15.00

Mijn kinderen gij had Mij misschien niet meer verwacht, maar Ik moest toch ook vandaag hier aanwezig zijn, nu deze kapel zo mooi is ingericht en klaargemaakt voor Mij en eens Mijn Geliefde Zoon te ontvangen. Het is de vooravond van het feest van...

Lees verder
8 januari 1984 – 14.20

Een Kind is u geboren ! Dit woord werd niet tot de wijzen, tot de voornamen der wereld gesproken, maar de Engel richtte het tot de kleinen, tot de armen en geringen. Een nieuw bewijs, dat de Zaligmaker de armoede en nederigheid liefheeft, wijl...

Lees verder
18 januari 1984 – 14.40

Kom Elisabeth en schrijf de woorden neer die Ik ga uitspreken, want Mijn kinderen verwachtten Mij. Gij allen die het bidden hebt geleerd, met de mond of uit het hart, bidt tesamen met Mij het gebed wat u allen bekend is : “Mogen ze allen...

Lees verder
22 januari 1984 – 14.30

Kinderen zetten zich dagen tevoren reeds in beweging als er een bijzonder feest in aantocht is. Voor de een is het een heugelijke dag en voor de andere mens misschien een blijvende droeve herinnering. Een moeder vraagt meestal om er toch niet...

Lees verder
2 februari 1984 – 05.00

Mijn kinderen bij velen onder u rijst steeds de vraag : Waarom komt Maria zo vaak en wel in de nacht ? Deze denkbeelden houden twee vragen in, welke bij menig mens moeilijk te aanvaarden zal blijven. Het roept steeds meer vragen op en deze...

Lees verder
11 februari 1984 – 09.30

Elisabeth, alle angst en zorgen zullen op dit ogenblik verdwijnen, want niets is schoner in het leven dan verbonden te mogen zijn met de Hemel. Wees niet moedeloos als zij, die geen hoop meer hebben, maar richt uw vertrouwen op God. Tot al...

Lees verder
26 februari 1984 – 14.42

Wederom ben Ik hier om bij Mijn biddende kinderen te zijn. Ik ben echter niet gekomen om alleen degenen toe te spreken die van dichtbij, ja zelfs van heel veraf deze plaats hebben opgezocht. Ook niet voor hen alleen, die een jubileum of een of...

Lees verder
18 maart 1984 – 14.30

Wanneer Mijn kinderen in pelgrimstocht zich naar de plaats begeven welke bedevaartsoord genoemd mag worden, verwachten zij, dat er een Hemels bezoek zal plaats hebben en terecht. Het wordt zo gauw een sleur als de een tegen die ander aankijkt...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief