Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

11 december 1988 – 13.50

Mijn goede getrouwen, leg uw oor te luisteren voor de Woorden die de Engel eertijds richtte tot de Herders en heden u verkondigt. “In de onaanzienlijke plaats der arme en geringe stad Bethlehem zult gij vinden een Kindeke in doeken gewonden...

Lees verder
8 december 1988 – 14.07

Kinderen, de herdenking aan de Geboortedag van Jezus Christus nadert met rasse schreden. Als gij deze Feestdagen zuiver wilt zijn, wendt u dan tot de Priester om uw fouten, tekortkomingen en minstens uw zonden te belijden, om door Zijn Zegenende...

Lees verder
5 december 1988 – 14.10

Kinderen, hier is dan toch Uw aller Moeder. Wel een beetje zielig, dat velen van de geplande reis het feest van de H.Nicolaas hoger schatten, dan hier in gemeenschap een bezoek te brengen, om zich te scharen onder de Liefdegloed van de Toren van...

Lees verder
30 november 1988 – 14.00

Gegroet Mijn kinderen. Geen van de Mijnen wil Ik ooit teleurstellen, vandaar dat Uw Moeder wederom tot u spreekt. Verenig al de gevoelens van uw hart tot een tedere, oprechte en offervaardige liefde, want Onzen Heer bemint degenen die Hem...

Lees verder
27 november 1988 – 14.07

Kinderen, opnieuw is Mijn Hart met vreugde vervuld, nu gij met zovelen – voorzover mogelijk was – deze reis in gezelschap hebt willen maken om deze plaats warm te houden. Laat je nimmer door anderen ontmoedigen als zij u op alle...

Lees verder
13 november 1988 – 14.07

Lieve kinderen, het verheugt Mij, dat er vandaag weer de moed betoond werd om tezamen deze reis in gezelschap biddend en zingend te willen, maar ook te durven maken, met de bedoeling hier als pelgrim aan te treden. Velen trekken per touringcar...

Lees verder
11 november 1988 – 11.00

Mijn kind er heerst droefenis in je hart, daar jij meerdere malen moet vernemen, dat jouw Moeder niet begrepen wordt en nog minder wordt geloofd, dat Zij Haar Boodschappen vanaf deze plaats aan de wereld geeft. Kinderen luister daarom nog beter...

Lees verder
3 november 1988 – 10.50

Gegroet, Mijn kinderen ! Zo juist mocht Jezus in Uw harten afdalen onder de Gedaante van de Heilige Hostie. Het verheugde Mijn Zoon, dat ge Hem het hart aanbood als een schuilplaats van warmte dat als een liefdegloed en stralende luister op Hem...

Lees verder
3 november 1988 – 14.35

Trouwe Pelgrimmerende kinderen en allen, die nog durven geloven in Mijn Komst in Het Hofke te Berlicum. Velen van U hebben de Feestdag van Allerheiligen gevierd en ook gisteren de zielen herdacht die nog verblijven in het Vagevuur. Hoewel nog...

Lees verder
8 september 1988 – 14.05

Kinderen, het is vandaag een wel zeer vreugdevolle dag voor Mij, nu Ik, Uw Hemelse Moeder, hier zovelen van Mijn getrouwen mag aantreffen op de Herdenkingsdatum Mijner Geboortedag. Daarom wil Ik allereerst U allen danken dat U gekomen zijt om met...

Lees verder
10 juli 1988 – 13.55

Kinderen, juist op de tijd, dat de wereld zwijgt, heeft de Hemel een Boodschap voor u. Gij allen komt naar deze plaats, omdat u wilt blijven strijden tegen de ongegronde uitspraak van het Bisdom waartoe ook Berlicum behoort. Tot degenen, die af...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief