3 november 1988 – 14.35

Trouwe Pelgrimmerende kinderen en allen, die nog durven geloven in Mijn Komst in Het Hofke te Berlicum.
Velen van U hebben de Feestdag van Allerheiligen gevierd en ook gisteren de zielen herdacht die nog verblijven in het Vagevuur.
Hoewel nog steeds het Vagevuur wel degelijk bestaat, durven anderen nu te beweren dat alleen vroeger dit werd voorgehouden om de mensen angst aan te jagen niet in zonden te vallen.
Men zegt : De Vader van ons allen en Jezus de Heer zijn immers de Barmhartigheid Zelven en zouden daarom geen enkele ziel kunnen verwijzen naar dat afgesloten deel om maar te zwijgen over de hel.
Indien dit in werkelijkheid bestond zou elke mens kunnen zondigen, ja zelfs straffeloos door kunnen gaan met de mens in wording te doden en geen berouw hoefde te tonen om maar niet te spreken over wat men zegt : de ouderwetse oorbiecht.
Waarom werd de celebratie-biecht ingevoerd ? Omdat er te weinig goede betrouwbare Herders zijn die hun schapen op het rechte pad willen brengen en de weg aan te wijzen die zij reeds verloren waanden.
Weet wel kinderen, als er geen vagevuur bestond, waarom heeft Christus dan het Heilig Sacrament van de Biecht ingesteld en gezegd tegen de Apostelen-Priesters : “Al wie Gij vergeeft, hun zijn ze vergeven en al wie Gij behoudt, hun zijn ze behouden “!
Als voor elkeen, rechtstreeks na de dood, de Hemelpoort werd geopend, zondaars of boetvaardige, waarom zou Jezus dan Het Heilig Sacrament van Het Priesterschap hebben ingesteld ?
Zoekt daarom de Priester op, die een ware apostel genoemd kan worden en alle tijd neemt om te luisteren naar de onvolmaaktheden van de penitent.
Allen zult U wellicht vernomen hebben, dat aan de Priester, die U steeds is voorgegaan bij elke Gebedsdienst, een verbod is opgelegd door de Bisschop van dit Bisdom om nog langer voor te gaan U te begeleiden. Door een toevallige samenloop van omstandigheid is Hij momenteel wel aanwezig en woont in alle stilte deze dienst bij, uit pure gehoorzaamheid aan de Kerkelijke Overheden.
Jezus sprak : Gaat en onderwijst alle volkeren, doch de Kerk vertoont de scheuren al door Haar zwakke fundamenten.
Waarom laat Zij toe dat er vele Priesters en ontelbare leken naar Medjugorje en andere plaatsen gaan en hier elke Priester verboden wordt de mens in nood bij te staan.
Kerk van Nederland waarvoor dit onrecht ? Moet Het Heilig Hoofd van Jezus met al Zijn Ledematen nog meer Bloed vloeien en tranen door Uw ongerechtigheid ?
Hier voor U staat op Het Altaar Jezus’ H.Aanschijn, wat vandaag elf jaren geleden begon te Bloeden over Zijn Afbeelding.
Aanbidt Hem in het diepe gevoel Uwer ellende en onwaardigheid.
Spreek vol vertrouwen tot Hem : Zie mij hier o mijn God zoals ik ben.
Spreek tot mij want ik ben niet in staat tot U te spreken.
Mijn hart is koud en van alle gevoel verstoken !
Gij zijt bij mij en toch waan ik mij alleen.
Laat mij voelen Heer, dat Gij spreekt tot dit verkleumde ijskoude hart, dat U niets weet te antwoorden, maar toch altijd beminnen zal en geheel en onverdeeld U toebehoren.
Jezus is een en al Liefde.
Vandaag heeft Hij voor vele zielen de Hemelpoort geopend en allen, welke momenteel in Uw gedachten zijn, opgenomen door middel van Heilige Misoffers en Uw veler gebeden.
Blijft dus altijd smeken om deze grote Genade van Bijstand.
Al hoort of ziet gij de Priester niet Hij zal U allen Zegenen en dit Heilige Gebaar wil Ik gaarne volgen met Mijn Moederliefde.
Wees gegroet ook gij, die niet hier aanwezig zijt.

Aanmelden voor de nieuwsbrief