Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

24 juli 1988 – 14.05

Trouwe Gebedskinderen. Deze Boodschap houdt allereerst een groet in van Uw Hemelse Moeder, gepaard gaande met een vraag, die Zij U stellen wil. Gaarne aan U dan een verzoek om elf dagen, voorafgaande aan Mijn Feestdag en sluiting van Het Mariale...

Lees verder
26 juli 1988 – 04.35

Mijn Geliefden ! Vandaag viert de Hemel de Feestdag van Mijn Ouders, welke gij allen kent van de namen Joachim en Anna. Tesamen hebben Zij het Ouderschap beleefd naar Gods Welbehagen en hun diep Geloof doorgegeven aan Het Kind, dat Zij Maria...

Lees verder
10 juni 1988 – 14.53

Gegroet, gij lieve kinderen ! Niet zoals u gewoon zijt spreek en ben Ik in Mijn Hofke, maar nu ontvangt u Mijn Boodschap vanuit de woning van aan van Mijn allertrouwste Priesterzonen, welke Ik eens heb aangesteld als Geestelijk Leidsman en Vader...

Lees verder
22 juni 1988 – 14.05

Kinderen, met pijn in Het Hart moet Ik u helaas mededelen, dat de Bisschop van dit Bisdom, aan Het Bestuur van Het Hofke een schrijven heeft gericht dat u Mijn Boodschappen niet meer ontvangen mag. Ik vraag u daarom nog meer te bidden tot de...

Lees verder
26 juni 1988 – 14.05

Kinderen van aan en dezelfde Vader, kinderen gij die eenzelfde Moeder ontvangen hebt bij het Lijden en de Doodstrijd van Mijn Enigst Kind Jezus, wees verheugd als u te lijden hebt. Dank God in plaats van uitzichtloos somber te zijn; want het...

Lees verder
26 april 1988 – 21.30

Lieve kinderen ! Nu allen behoort gij nog tot Mijn getrouwen. Hedenavond ben Ik in ‘t Hofke als Moeder van Goede Raad. De Boodschap – nu vier dagen geleden aan u allen gegeven – gaf Mijn Zoon Jezus en sprak voor het eerst tot u...

Lees verder
22 april 1988 – 20.00

Elisabeth, hier spreekt Jezus vandaag tot jou. Luister naar Hem. “Kom en zie ” !….. Ik ben je Broeder ! Niet in een vreemde woning wil Ik jou binnenleiden, maar tot de innigste gemeenschap met Mij wil Ik jou verheffen...

Lees verder
1 april 1988 – 15.00 Goede Vrijdag

Lieve trouwe kinderen ! Lang heb Ik gewacht om wederom Mijn Woord tot u te richten, hetwelk Ik via Elisabeth steeds aan u allen geef. Gij die hier in gebed verenigd zijt, ziet, dat op dit ogenblik het door haar op papier wordt gezet en niet zoals...

Lees verder
27 december 1987 – 14.00

Geliefde en getrouwe kinderen ! U hebt u allerminst laten afschrikken om niet meer hier te durven komen in het samen bidden en zingen. Alhoewel u Mijn Priesterzoon, Uwen Geestelijke Zielzorger, althans voorlopig zult moeten missen, doet u er goed...

Lees verder
10 december 1987 – 14.00

Kinderen, het is vandaag de laatste openbare bijeenkomst van dit jaar, dat u een Priester in uw midden hebt om steeds in gebed met u voor te gaan in het samenzijn hier. Horen, bidden en zingen ontsluit u soms voor uzelve. Met stomheid geslagen...

Lees verder
8 december 1987 – 14.00

Kinderen, Uw aller Moeder komt u vanaf deze plaats “Berlicum” groeten en tevens danken, dat u als Pelgrim wederom vandaag komt bidden en alzo door uw gezamenlijk gebed Mijn Moederhart ontroert om met moed en durf God en Zijn Moeder...

Lees verder
29 november 1987 – 14.05

Mijn zeer geliefde kinderen. Vandaag wil Ik hier zijn om te luisteren naar de noodkreet van uw aller harten. Uw smarten en leed kennende, heb Ik als Moeder van God en alle mensen, alles bijeen verzameld en deze Onze Hemelse Vader aangeboden en...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief