Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

3 november 1989 – 14.10

Gegroet Mijn kinderen ! Het deed Mij vreugd, dat U er was al waren er weinigen van Mijn getrouwen hier aanwezig om Onze Zoon, Uwen Heer, te komen aanbidden en vereren, door dit liefdegebaar van Uw kant aan Het Heilig Aanschijn. Door werkzaamheden...

Lees verder
24 september 1989 – 14.05

Denk aan Mij ! Wanneer U het zwaar en moeilijk hebt, Mijn kinderen, denk dan aan Mij ! Want geen enkel ogenblik, wanneer gij overladen zijt met droefenis, zal Ik jullie vergeten. U begrijpt God niet, omdat Hij Uw dierbaarste bezit ontnomen heeft...

Lees verder
13 september 1989 – 14.15

Gegroet gij allen ! Ook U wil Ik noemen Mijn getrouwen, want U hunkerde voortdurend naar deze plaats om Jezus’ Heilig Aanschijn te aanbidden en Ons met Uw bezoek te vereren. Gisteren vierde Uw Hemelse Moeder Haar Naamdag en daarmee wil Ik U...

Lees verder
10 september 1989 – 14.00

Luister aandachtig kinderen naar de Boodschap die Ik vandaag tot U richten ga. In grote gedruktheden des levens moet gij Uw ziel tot God verheffen door oefeningen van geloof en van vertrouwen, welke in tijden van beproeving des te...

Lees verder
8 september 1989 – 14.05

Kinderen, gaarne wil Ik U Mijn dankwoord uiten, omdat U aan Mijn laatste Advies gehoor hebt gegeven. Doch niet allen hebben Mijn Raad opgevolgd. Zei de Stem van uw geweten soms, dat dit Mijn Woorden niet konden zijn ? Hoe durft gij dan te zeggen...

Lees verder
5 juli 1989 – 14.07

Allereerst groet Ik U allen, daar U trouw blijft aan Mijn Oproepen om als pelgrims naar deze plaats te komen. Laat U nooit overreden, dat Uw Moeder verlangt om naar verre oorden te gaan, want niet allen zijn Genade-oorden, al laat het zich...

Lees verder
9 juli 1989 – 14.00

Mijn Geliefden, reeds zo vaak heb Ik tot allen gesproken die het hoorden en Mijn Boodschappen wilden begrijpen en bezitten, maar toch schijnt het niet voldoende te zijn geweest. Want telkens stelt men weer de vraag : “Is O.L.Vrouw er niet...

Lees verder
23 juli 1989 – 14.07

Kinderen, Mijn Moederlijk verlangen kreeg het gevoel dat Ik hier moest zijn, daar Ik Uw noodkreet kende. De verwachting ener kostelijke Genade is niet altijd toereikend om uwen wil te bewegen, zich met een uiterste beslissing voor de deugd te...

Lees verder
8 juni 1989 – 01.00

Kinderen, in opdracht van de Hemelse Vader kom Ik U vandaag toespreken als Moeder van Goede Raad en als Zetel der Wijsheid. Allen zijt U ervan overtuigd, dat alleen God beschikt over leven en dood. Niemand heeft het recht om de menselijke...

Lees verder
25 juni 1989 – 14.10

Kinderen, de Hemelse Vader verleende Mij toch Zijn toestemming om af te dalen naar deze Plaats, alhoewel Ik weet, dat er altoos onder de pelgrims kinderen zijn die over Elisabeth op een minder aangename manier spreken en daardoor proberen Mijn...

Lees verder
9 april 1989 – 14.07

Kinderen, verwacht nimmer dat Ik tevergeefs naar U luister in al Uw moeilijkheden en verdriet. Zelfs, wanneer U Mij niet meer zou beminnen, blijf Ik U liefhebben en steeds achtervolgen om U wederom te winnen voor ons Heilig Geloof. Weet, dat Uw...

Lees verder
18 december 1988 – 14.00

Mijn trouwe kinderen. Vandaag op de Feestdag Mijner Verwachting was Ik in uw midden om een dringende Bede van Jezus aan u allen te richten. Het kleine Jezuskindje, de lang verwachte Messias, vraagt u, iets te willen doen om aan Zijn Kinderhartje...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief