Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

11 mei 1980 – 08.15 Moederdag.

Wat gij niet vermoedde Mijn kind zal jou nu overkomen. Gij zult Mij straks aanschouwen in het groene gewaad, de kleur van de hoop, die Mij het vertrouwen van Mijn kinderen uitbeeldt. Bij de meesten van Onze kinderen is het vandaag een feestelijk...

Lees verder
25 mei 1980 – 0.30 Hoogfeest van Pinksteren.

Mijn getrouwe kinderen! Toen Onze Zoon Jezus de aarde verlaten had door Zijn Hemelvaart, werd op het eerste Pinksterfeest het Verlossingswerk bekrachtigd en bezegeld. Ge had verwacht, dat Ik Mij in het wit zou vertonen, doch zoals ge ziet koos Ik...

Lees verder
31 mei 1980 – 06.30 Sacramentsdag.

Op deze dag heeft Maria in het Hofke te Berlicum het volgende gebed gegeven voor goede Priesters : O Jezus, Eeuwige Hogepriester, aanvaard onze gebeden, die wij richten tot de Troon van de Allerhoogste, Driewerf Heilige God! Gij kent immers het...

Lees verder
2 augustus 1980 – 06.45 Maria Hemelvaart.

Mijn dochter, gij hoorde het ruisen van een windvlaag. Dit was het teken, dat je Moeder wederom een Bezoek brengt. Nu echter hoort ge nog Mijn Stem, doch nog een spanne tijds en gij zult Mij kunnen aanschouwen. Mijn Kleed schittert als...

Lees verder
18 december 1992 – 06.00

Trouwe Gebedskinderen, Op 18 december 1976 hoorde Elisabeth voor het eerst Mijn Stem. Nu ziet en hoort ze Mij voor de laatste keer. Bidt kinderen, bidt voor de oorlogsgebieden. Heeft uw ziel zich nog nimmer als boven de aarde en diep bewogen...

Lees verder
3 november 1992 – 04.00

Lieve kinderen ! Na deze Boodschap mag Ik jullie nog eenmaal Toespreken. Hoevele Genade hebt u al verkregen, doordat Ik u Mijn Woorden luid en duidelijk Gegeven heb. Ik raad u daarom ook aan, om vele dagen Mijn Boodschappen te lezen en te...

Lees verder
13 juli 1992 – 01.00

Elisabeth sta op en schrijf ! Lieve kinderen, een huwelijk geeft jullie veeleer aanleiding om nadrukkelijk te stellen, dat het huwelijk door God is ingesteld en dat Christus het heeft bevestigd. Zo zijn zij dus niet langer twee, maar aan vlees...

Lees verder
27 juni 1992 – 06.00

O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand Lieve kinderen, niet vaak meer zal Ik tot u spreken. Wens daarom dikwijls vurig op Geestelijke wijze, met uw Heer aan God te worden opgeofferd, wis uit uw zielen door een oprechten afschuw alles wat Hem...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief