27 juni 1990 – 07.00

Kinderen, luister vandaag naar Uw Moeder, want Zij is Degene Die door velen, helaas niet allen, genoemd wordt O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand.
Iedere mens heeft op z’n tijd Bijstand nodig, ja vaak zeer hard nodig en het is niet anders als dat Het de Moeder Gods is Die U in alles helpen Wil. Zij is niet minder ook Uw Moeder, Die hier als de Toren van David vereerd wordt. Het is echter bedroevend, dat, overal waar Ik werkelijk Verschijn, evenals op deze Plaats, Berlicum, om Mijn Hemelse Boodschappen aan allen mee te delen, niet alleen door velen wordt afgewezen, maar zelfs als vals betiteld wordt.
Als de mens zo doorgaat en Mij niet wil erkennen als dé Moeder van Gods Zoon, zal satan de deur naar het verderf nog verder openen.
Hoevelen zijn door de Turris Davidica al genezen, doch laten er zich liever niet over uit, omdat zij zich schamen, daar deze titel van hun Moeder hen zo vreemd aandoet en vooral de Toren die hun niet aanstaat.
Niettegenstaande stroomt uit Het Hart van Jezus de Goddelijke Barmhartigheid en Liefde voor en door allen, als de mens maar luisteren wilde.
Weet wel dat eens de tegenstanders zich zullen bekeren, daarvoor zal Ik, hun Hemelse Moeder zorg dragen.
De Liefde van de Vader, Zoon en H.Geest blijft bloeien voor allen en de stroom van bedevaartgangers naar deze Heilige Plaats van Mijn Verschijnen zal niet ophouden, want de Liefde en Barmhartigheid van God is sterker dan de macht van satan die alles afwijst.
De Bisschoppen willen hun woord niet geven en vertrouwen alleen op zichzelven, zodat er weldra een nieuwe scheuring zal voordoen in de Kerk van Christus.
Het feit, dat de moderne missen worden gedaan en de kerken zijn omgebouwd alsof het heidense tempels waren en dat Het H.Aanschijn van Jezus Christus wordt gezien als een duivelse grimas is een misdaad tegen God, dus een Godslastering.
Kinderen, mag Ik U vragen niet alles zelf te willen doen buiten Mijn Bestuur om.
Luistert naar hun wijze raad wat zij U zullen voorhouden te doen. Doe niets als men U er niet om vraagt, want de Kerkgenootschap rekent daarvoor steeds Mijn Bestuur aan.
Als U luisteren wilt naar die goede raad is dit hetzelfde als Mijn uitroep. De Zegen zal dan met U zijn.

Aanmelden voor de nieuwsbrief