Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

8 december 1980 – 03.00 Maria Onbelekt Ontvangen.

Wederom ben Ik van de Hemel afgedaald naar de aarde om Mijn kinderen toe te spreken. Jammer genoeg zijn er steeds weer kinderen, die Mijn Boodschappen niet willen verstaan, want, aldus deze mensen, Maria komt te vaak naar de aarde. En toch doet...

Lees verder
1 november 1980 – 07.15 Allerheiligen.

Opnieuw ben Ik gekomen om de mensen toe te spreken. Herhaaldelijk vraagt men nieuwe Boodschappen, nieuwe Woorden, andere zinnen! Doch hoe vaak heb Ik al gesproken? Van generatie tot generatie heb Ik getracht het geluk van het eeuwig Leven, de...

Lees verder
1 april 1980 – 07.30 Witte Donderdag.

Mijn dochter ontwaak, want het uur is gekomen, dat gij naar Mij luisteren zult, omdat de Vader dit ogenblik gekozen heeft, dat Ik nu pas deze mededeling zal doen. Alles wijst er immers op, hebben vele van Onze kinderen voorspeld, dat er op 3 en 4...

Lees verder
31 december 1979 – 05.30

Je had Mij vanmorgen niet verwacht, maar Ik meende als Moeder van alle kinderen, ter afsluiting van het jaar, Mijn Moederliefde te bewijzen door voornamelijk weer Mijn Advies uit te brengen voor het nog nieuwe jaar. Hoe was de afsluiting van het...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief