Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

29 december 1979 – 07.15

Wederom ben Ik gekomen om allen bij het afscheid van dit afgelopen jaar en de aanvang van een aankomende tijd opnieuw Mijn Boodschappen te brengen. Gelukkig de mens die vrede heeft gevonden en ze uitdraagt aan zijn mede-broeder! Maar ook gelukkig...

Lees verder
19 november 1979 – 06.30

Mijn Liefde tot jullie heeft Mij wederom doen afdalen naar de aarde, om opnieuw Mijn Woord tot u allen te richten! Eens heeft God de wereld geschapen en alleen door Zijn vurige Liefde wilde Hij de mens Zijn Eigen Gelijkenis geven. Doch deze...

Lees verder
11 november 1979 – 04.00

Mijn kind, gij hebt de stem van je hart gevolgd en je nachtrust opgeofferd om naar Mijn Woord te luisteren. Zoals Ik je gisteren mededeelde, spreek Ik vandaag tot Mijn kinderen in alle delen van de wereld tot zover Mijn Boodschap reikt! Luister...

Lees verder
1 november 1979 – 07.00 Allerheiligen

Leg alles gereed Mijn dochter want aan van de grootste Heiligen heeft Mij willen vergezellen, Pater Pio van Pietrelcina. Het is immers vandaag de feestdag van alle Heiligen, wat de Hemel op 1 november viert. Deze datum is hun bijzonder toegewijd...

Lees verder
24 september 1979 – 00.45

Mijn kind ontwaak, want je Moeder roept je! God de Onmeetbare, Oneindige Almachtige, doet grote en ondoorgrondelijke dingen in de Hemel en op aarde en Zijn Wonderbare Werken zijn niet te doorgronden. De mens is zwak en kan falen, maar het geloof...

Lees verder
14 september 1979 – 23.55

14 : Feest van de Kruisverheffing 15 : Feest van O.L.Vrouw van Smarten Mijn kinderen, toen de Kerk van Nederland een betere tijd kende dan heden, vierde men vandaag het plechtige jaarfeest van de Kruisverheffing van Mijn Zoon. En wanneer dit...

Lees verder
12 september 1979 – 17.35 Feest van Maria’s Naam

Mijn kinderen, toen gij uw hart had klaargemaakt om Jezus, Mijn Zoon, te ontvangen, was Ik reeds hier aanwezig! Op hetzelfde ogenblik, dat Hij hier Zijn intrede deed, was Ik ook bij Hem. Want zoals Ik reeds meermalen gezegd heb, zal Ik Mij steeds...

Lees verder
8 september 1979 – 00.30

Dag Elisabeth, het is de gewoonte, dat een kind naar zijn moeder gaat wanneer zij haar geboortedag viert. Doch je Hemelse Moeder komt Zelf naar je toe. Elisabeth: Oh Moeder, mag ik U van al Uw gebedskinderen groeten en zalig prijzen! Als cadeau...

Lees verder
26 juli 1979 – 07.00

Mijn kinderen, vandaag viert men in de Hemel alsook op aarde de feestdag van Mijn Ouders Joachim en Anna. In de schoot van Mijn moeder werd Ik onbevlekt ontvangen omwille van Mijn toekomstige Waardigheid Moeder te worden van God en krachtens de...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief