Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)

De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.

Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

4 juni 1981 – 01.00

Mijn kinderen bidt tesamen met Mij : Kom Heilige Geest vervul de harten van de gelovigen en ontsteek in hen het vuur uwer liefde. De H.Geest is sterker dan wie dan ook. Hoe zou Hij u anders naar boven kunnen brengen naar het Licht wat van Hem...

Lees verder
26 juni 1981 – 06.00

Mijn kinderen zie op naar Jezus want Hij toont u Zijn H.Hart ! Gij hoort Hem roepen als gij luisteren wilt. Zoek het niet in de Hemel, niet op Calvarie, zelfs niet in het Tabernakel, want het is bij u, ja geheel met u en in u verenigd wanneer gij...

Lees verder
28 juni 1981 – 15.50

Mijn kinderen gij hebt geluisterd en gehoord naar de ernst van Mijn Boodschappen. Het lag ook in Mijn voorbestemming, dat deze woorden die Ik tot u allen gesproken heb, niet eerder voorgelezen werden dan juist voor de aanvang van het andere...

Lees verder
30 juni 1981 – 04.00

GEBED Oneindige Goede God, groot en geduldig in Barmhartigheid, wij weten maar al te goed dat Uw Heilig Hart telkens opnieuw groot leed wordt aangedaan. Steeds verder dwaalt de mens van U af en een groot aantal is de weg kwijt die zij van hun...

Lees verder
29 april 1981 – 07.15

Ja, Mijn kinderen, de mens heeft gekregen waarom hij zo hard geschreeuwd heeft. de dood aan millioenen ! Satan heeft overwonnen ! Opnieuw heeft hij een slimme list gebruikt om toch vooral “netjes” de baas te blijven. Eén stem zou...

Lees verder
26 april 1981 – 04.00

Mijn kinderen, gij koesterde het stille verlangen om wederom vandaag een Boodschap van Uw moeder te mogen ontvangen. Het betreft immers een dubbele feestdag. Beloken Pasen staat in het teken van de Barmhartigheid Gods. Want ging Jezus Zelf Zijn...

Lees verder
19 april 1981 – 01.55 – Pasen

vrede zij u allen ! Deze woorden sprak Jezus uit tot degenen, die Hij ontmoette na Zijn opstanding. God spreekt vaak tot de mensen maar dikwijls is het moeilijk te begrijpen. De kern ervan is de vraag, hoe ge Gods Wil kunt onderscheiden. Ge moet...

Lees verder
17 april 1981 – 15.45 – Goede Vrijdag

Mijn lieve kinderen, die hier vertegenwoordigd zijt bij Mijn geliefde Zoon om tesamen met Mij Zijn Lijdensweg te gedenken, Ik dank u voor uw trouwe opkomst en vraag u meer en meer te bidden voor hen, die Hem, Die Wij Onze Zoon mogen noemen, nog...

Lees verder
16 april 1981 – 01.00

Allereerst wil Ik degenen aansporen Mijn Boodschap niet te lezen als de taal u storen mocht. Als ge een boek kunt vinden dat geen enkele taalfout bevat moogt ge de eerste steen werpen naar Haar Die de opdracht gaf. Als Mijn Boodschappen de...

Lees verder
28 december 1980 – 17.00 Over het abortus debat.

Bidt Mijn kinderen veel voor het abortus-debat, opdat straks door uw bidden de mensen moeten aannemen, dat gebed altijd een redmiddel is. Veel wordt steeds van u verwacht Mijn kinderen, maar ook op uw Heer wordt menigmaal een beroep gedaan via...

Lees verder
18 december 1980 – 0.45 Feest Maria Verwachting.

Mijn kinderen, hebt gij aan Mijn verwachting voldaan om veel te bidden, dat uw regering geen legalisatie toekent om onschuldige kinderen het leven te ontnemen? Kunt gij hier allen ja op antwoorden, dan moeten uw regeringsleiders het gruwelijk...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief