6 juni 1982 – 07.00

Als gij kinderen Gods genoemd wilt worden wees dan niet afgunstig op hen, die rustig hun eigen gang kunnen gaan.
Gij hoort en ziet, dat het geluk hen altijd toelacht. Zij schijnen op alles voorrang te hebben in het leven, want de voorspoed is altijd met hen. Zij kunnen presteren wat zij zelf verkiezen.
Niemand neemt het hun ook maar enigszins kwalijk. Met volle teugen drinken zij van al het aardse fortuin. Gij ziet hen als welgestelde mensen, want alle lof wordt hen toegezwaaid.
Elke dag proeven en leven zij naar eigen welbehagen en blijven het voor hun vredige geluk van de hartstocht najagen, want daarvoor heeft God hen toch in de wereld geplaatst ?
Voor het aanzien van de mensen zijn zij gelukkige mensen, doch arm aan zaligheid, omdat zij de geboden van Jezus Christus uit de weg gaan.
Kinderen, Ik ben niet gekomen om u angst aan te jagen, want Ik ben gezonden door de Vader om u den weg te wijzen waar het eeuwige geluk zal te vinden zijn.
Hoe kort is de tijd van geluk op deze aarde. Toch valt u de levensduur lang als gij te lijden hebt.
Weet echter, dat de dagen gaan aftellen en niet ver meer af zijn, dat het aardse bestaan zal ophouden, om plaats te maken voor de eeuwigheid.
Zorg, dat gij vernemen moogt erbij te horen bij hen, die voor eeuwig geluk kunnen smaken.
Den strijd dien gij te voeren hebt zal u met onoverwinnelijke wapenen overmeesteren en deze zullen u bekleden met de wapenen die u door Uw Hemelse Moeder voeren naar de Heilige Drieene God.
Leg al uw droefheid en uw smarten, uw lijden en uw ziekte, met zijn vele pijnen en tenslotte uw doodsstrijd met een zalig afsterven in de Handen van Haar, Die u helpen den weg te wijzen naar aan en hetzelfde Vaderhuis waar een eeuwigdurend leven van geluk u zal toejuichen.
Wees daarom hier op deze aarde strijders van Christus en durf voor de belangen van Uwen Schepper op te komen, voor ziel en zaligheid van de mensen.
Het is niet gemakkelijk voor u om de waarheid Gods te durven verkondigen aan mensen om u heen, die tegen beter weten in, anderen ervan weerhouden om naar den Goeden Raad van Hun Hemelse Moeder te luisteren.
Hoe lang zal het nog mogen duren, dat Hun Moeder deze “onwilligen” door uw woorden terecht laat wijzen ?
Het zal een ware kruisgang voor velen zijn om de mond te snoeren van valse profeten.
Aarzel echter niet te durven spreken, dat God nog steeds de Goede Vader is die “Zijn Bode”, voor een korte wijle nog naar de aarde zendt om te spreken in Zijn Naam.
Mijn Boodschappen zullen niet lang meer zijn, doch wel van grote waarde, maar evenwel een waarschuwing die nog van korte duur zal zijn.
Zorg, dat ge zeggen kunt erbij te horen bij degenen, die naar de Woorden van Haar geluisterd hebben, die door de Wijze Mond van de Allerheiligste Drievuldigheid gesproken zijn.
Wees verheugd een Moeder te mogen bezitten, Die u blijft aansporen en naast elke waarschuwing moed inspreekt om toch vooral vol te houden om de weg te verdienen, die u met een Hemelse Zalige Vreugde tegemoet komt.
Moge de Heilige Drieene God u overladen met Hun Zegen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief