3 november 1989 – 14.10

Gegroet Mijn kinderen !
Het deed Mij vreugd, dat U er was al waren er weinigen van Mijn getrouwen hier aanwezig om Onze Zoon, Uwen Heer, te komen aanbidden en vereren, door dit liefdegebaar van Uw kant aan Het Heilig Aanschijn.
Door werkzaamheden voelen zij zich misschien gebonden of misschien nam men liever wat vrije tijd.
Toch wil Ik de aanwezigen, die het wellicht van verre afstand wilde waarmaken, om Jezus met deze herinneringsdag te komen groeten, gaarne toespreken met Mijn Altijd Goede Raad.
Wanneer U Jezus ontmoet, als Hij op de armste wijze in jullie harten neerdaalt, kunt U niet zonder bewondering worden aangegrepen maar, door liefde vervoerd.
Hoe was U in de omgang met familieleden of anderen. Had U een luisterend oor voor hun noden ? Of was U nalatig in de vervulling der plichten tot welke staat U ook behoort ?
Laat U het vooral nimmer aan tegenstand ontbreken in de bekoringen die U tegenkomt.
Wees wijs en voorzichtig in al Uw handelingen, aan versterving in het gebruik Uwer zintuigen.
Misbruik Uw tijd niet door lichtzinnige, liefdeloze wellicht gevaarlijke gesprekken …. door onberaden handelingen …. door het najagen van gevaarlijke vermaken voor Uw ziel.
Laat Uw oefeningen van Godsvrucht en de goede werken niet met eigenliefde en praalzucht gepaard gaan, of laat ze niet uit traagheid achterwege.
Hoeveel Genaden zouden hierdoor verloren gaan, hoeveel inwendige verlichtingen worden uitgedoofd, hoeveel goede opwellingen dan onderdrukt en hoeveel goede wenken dan in de wind geslagen.

Op 3 november 1977 overkwam voor de eerste maal de Bloeding op Het Heilig Aanschijn.
Op 3 november 1989 overkwam voor de tweede maal de Bloeding op Het Heilig Aanschijn, waarbij vanaf datzelfde moment ook Jezus’ Heilig Bloed kleeft op de foto van een kelk, die zich aan de binnenzijde van het zilveren Schrijn bevindt.

Aanmelden voor de nieuwsbrief