Draag het Lijden van Maria op aan de Vader en geef Hem uw hart om Zijn Lijden dragelijker te maken. (24.02.80)


Als gij de Tranen en Angsten zoudt bezitten die Ik gekend heb om de angsten en het verlies van Mijn Kind in zulk een dood­strijd, zoudt gij ze bij elkaar brengen en ze doorgeven aan de Vader met te zeggen: “Leer mij Uw Heilige Wil kennen, maar ook met liefde aanvaarden”!

Vraag de draagkracht en draagwijdte van uw lijden van uw Moeder, want Haar verlangen is veel groter om ze u te geven, dan uw verlangen om ze te verkrijgen.

Durft gij in deze Vastentijd, die Heilig is, uw handen drukken om de Wonden van Jezus te verzachten, zodat Zijn Lijden hier­door verlicht wordt? Wat doet gij zelve wanneer gij ergens pijn hebt? Brengt gij uw hand dan ook niet naar die tere pijn­lijke plek? Kom doe er wat aan, eer dat Zijn Lichaam sterft van uitput­ting. Geef Hem geheel uw hart, dat Hij u ter leen gaf, geef Hem uw lippen om Zijn Wonden te eren en geef Hem uw ziel om alleen Hem te behoren, dan wordt Zijn Lijden drage­lijker voor deze grove beledigingen der wereld!

Rust uit bij Hem, dan zal uw hart vol vrede zijn!

Aanmelden voor de nieuwsbrief