29 april 1981 – 07.15

Ja, Mijn kinderen, de mens heeft gekregen waarom hij zo hard geschreeuwd
heeft. de dood aan millioenen ! Satan heeft overwonnen ! Opnieuw heeft
hij een slimme list gebruikt om toch vooral “netjes” de baas te blijven.
Eén stem zou immers de doorslag geven en dan was hij klaar met zijn
werk. De wereld heeft verkregen waarom zij vroeg, evenals toen het om de
dood van Jezus Christus ging. Mensen vragen elkander nu verbijsterd af :
“Hoe kan de Heer dit toelaten ?” Waar blijft Zijn Almacht ? Is Hij het
moe geworden om te regeren ?” Opnieuw zwijgt Christus ! Opnieuw laat Hij
met Zich spotten en laat toe, dat onschuldigen worden gedood ! De mens
is vrij ! men kan doen met het leven van anderen wat men wil. De vrouw
mag beslissen, niet God. Zou God de Vader, Die de mens toch geschapen
heeft, de regeerders laten beslissen over leven of dood ? God heeft hen
geplaatst tussen de mensen om hun onderdanen de regels bij te brengen
van het leven. De hardst schreeuwende mens heeft overwonnen, terwijl de
biddende massa het zwijgen werd opgelegd. Nu nog is de vrouw baas in
eigen buik. Baas over haar lichaam doch krijgt ook nog zeggenschap over
het leven of doden van anderen. Uw stem zal over de aanstaande
verkiezingen haar beslissing brengen wie er regeren zal, de mens of God.
De wereld heeft overwonnen ! De vrouw kan weer “netjes” worden
afgeleverd als er geaborteerd is. Nu kan het nog. De wereld heeft
overwonnen, terwijl de kerk verder gaat met zingen : CHRISTUS VINCIT,
CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS, CHRISTUS IMPERAT ! Ja, opnieuw zal Jezus aan
het eind van Zijn krachten zegevieren. Dan zal de wereld wegzinken en
allen die schuldig worden bevonden om de moord van anderen, zullen dan
voor Gods Rechterstoel moeten verschijnen. Blijf bidden voor uw
regering, blijf bidden voor uw moordenaars, blijf bidden voor hen, die
hartstochtelijk het leven van anderen ontnemen. Want de God van u en uw
vaderen zal niet toelaten, dat de wereld nog dieper wegzinkt. Opnieuw
zal Hij zegevieren, maar Hij wacht op uw gebed ! Laat Hem daarom niet
alleen staan, want ook u heeft Hij nodig, elke dag meer! Want juist die
éne stem komt er nog aan tekort om de wereld te verlossen en daar ligt
alles aan gelegen en bidt dan deze smeekbede: “Jezus Christus,
Verlosser der Wereld, redt ons volk, ons land, dat door die ene stem
gefaald heeft Christus te volgen op Zijn Weg naar Calvarie, de stem van
het geweten, de stem van het hart. Ik dank u voor al uw gebeden en
trouwe opkomst om daar als strijders op te treden door uw aanwezigheid.
Een echte Simon van Cyrene waart ge om Christus te ondersteunen. Gaarne
had Ik meerdere van Mijn kinderen daar verwacht. Doch er was geen tijd.
Blijf Hem helpen om Zijn Kruis te verlichten, want het wordt steeds
zwaarder. Hij heeft u nodig ! Juist dat kleine mensje, om Hem te
ondersteunen het grote gewicht van Zijn Kruis dragelijk te maken. De
prachtige klok die geschonken is om juist af te leveren op deze tijd,
symboliseert door Christus’ Overwinning te doen zegevieren in deze tijd.
Dank aan haar die ze schonk ! Ik mag u zegenen door de Vader ! Blijf
vertrouwen en bidt voor alle noodlijdenden. Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief