30 juni 1981 – 04.00

GEBED

Oneindige Goede God, groot en geduldig in Barmhartigheid, wij weten maar
al te goed dat Uw Heilig Hart telkens opnieuw groot leed
wordt aangedaan. Steeds verder dwaalt de mens van U af en een groot
aantal is de weg kwijt die zij van hun ouders kregen
aangewezen. Wij willen hier niet bij stilstaan maar verder blijven
zoeken. Maar hoe weinig denken wij aan het voorrecht
dat wij genieten om nog te kunnen bidden ! Hoe vaak
leven wij niet in onmin met hen die ons voorheen zo
dierbaar waren. Als Kind al zijt Gij Uw Ouders steeds onderdanig
geweest. En welk een inmense liefde bezat het Huisgezin,
waartoe Gij hebt willen behoren. Toch hebt Gij die liefde
met ons willen delen. Want reeds voor Uw afsterven als mens hebt Gij Uw
Moeder aan ons allen toegekend. Alvorens Gij door de
H.Geest gevormd werd in de Schoot van Uw maagdelijke Moeder,
hebt Gij Vader Jozef aangesteld als Toonbeeld voor
elk huisgezin, doch Hem ook als Patroon gegeven voor de
werkende mens. Goddelijk Hart van Jezus elke dag opnieuw zullen wij
proberen ons op te offeren voor alle noden die op de
wereld zijn, bijzonder voor die van de H.Kerk opdat zij
opnieuw zegeviert. Lieve Jezus strek alle wijsheid – die in Uw Goddelijk
Hart verborgen is – uit over de uitspraken, die onze
H.Vader de Paus ons voorhoudt, opdat er vrede en
verzoening moge heersen onder alle volkeren ! Zorg dat Uw H.Naam zal
worden uitgedragen door allen, die Uw kinderen zijn ! Aan U
o Goddelijk Hart van Jezus komt alle eer en lof toe, want
Gij hebt door Uw Kruisdood onze zaligheid verworven.
Daarom beminnelijk Hart van Jezus geleden voor alle
zonden van de wereld, ontferm U over ons en alle
stervenden ! Amen !

Deze gebeden met aandacht gewijd zal een overwinning worden
aan het Rijk van Jezus Onze Zoon.

Aanmelden voor de nieuwsbrief