26 april 1988 – 21.30

Lieve kinderen !
Nu allen behoort gij nog tot Mijn getrouwen.
Hedenavond ben Ik in ‘t Hofke als Moeder van Goede Raad.
De Boodschap – nu vier dagen geleden aan u allen gegeven – gaf Mijn Zoon Jezus en sprak voor het eerst tot u via Elisabeth.
Jezus begon met de Woorden : “Kom en zie !” Ik ben je Broeder !
Het lijkt misschien voor u, dat die Bijzondere beginnende uitspraak allaan bestemd zou zijn voor haar, tot wie Ik altijd spreek. Maar deze is voor ieder van u zeer zeker van toepassing.
Als Ik u op deze dag een Goede Raad mag geven is het ook op u allen gericht, dat Jezus u uitnodigt om naar Hem te luisteren. Zijn Woorden zijn Kostbaarder dan de Mijne.
In alle eenvoud zegt Hij zelfs, dat Ik eenzelfde Lijden heb meegedragen bij elke ondragelijke pijn welke Hij verduurde.
Hij wijst erop, dat Zijn schepselen Mij bedriegen als men aan een pelgrimstocht deelneemt en daarna gaat lasteren, gij niet van Mij houdt.
Ik heb Hem mogen dienen, maar gij allen kunt dit eveneens. Laat Hem dus niet in de kou staan !
Eens werd Hij vastgenageld aan Het Kruis en kon Zich geheel niet verroeren.
Nu gebeurt het op dezelfde wijze, want ook de Plaatsbekleder van Christus, die de Opvolger is van Petrus, wordt ook vastgenageld, al is het niet aan een kruis, het is wel op zijn post, want daar moet hij zich stilhouden.
Door velen wordt hij niet begrepen, zoals Priesters, leken, religieuzen, ja zelfs Bisschoppen gaan de weg van hun keuze.
Preekt hij niet in naam van Zijn Schepper, de Almachtige ?
God is streng, maar wel Rechtvaardig.
Deze Eigenschappen bezit ook deze H.Vader de Paus.
Velen die Gewijd en Gezalfd zijn en hun geloften hebben afgelegd, om de constituties – dit is de RK.Regel – na te komen om de zichtbare te blijven voor het volk, hebben hun kleed of collaar verwisseld met wereldse kledij.
Alleen met een bezoek aan Rome of Lourdes gaan deze gewijden wel heen om kenbaar te zijn, want dat wenst de Paus immers.
Alleen uit menselijk opzicht is dit geen goede zaak. Want zo bedriegt men niet alleen God en de Opperherder, maar ook zichzelve.
Kinderen, bidt om goede Heilige Priesters en vraag, dat de nog weinige getrouwen mogen volharden.
Dit wil Ik u allen nog zeggen, wat betrekking heeft op de wel heel Bijzondere Boodschap welke Jezus aan u allen gaf :
“Niemand kan twee heren dienen !”
Deze zin duidt op de Woorden, welke Mijn Zoon tot allen sprak, nl. “namen heeft Mijn Moeder niet genoemd en grootheden verschuilen zich”.
Laten wij tesamen Jezus, Onze God, danken, dat Hij tot u allen gesproken heeft. Luister naar Hem.
Als ge Mij om raad vraagt en Ik spreek u toe, zijn dit de Woorden van Uwen God.
Wij zegenen allen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief