8 augustus 1988 – 14.25

Dierbare kinderen ! De plaats, welke U na vele bezoeken steeds betrouwbaarder zal worden, spreekt niet alleen Uw aller Moeder, maar verhoort velen van U het verlangen dat U Mij voordraagt. Weet echter, dat God den duur Uwer beproevingen slechts...

Lees verder
18 december 1988 – 14.00

Mijn trouwe kinderen. Vandaag op de Feestdag Mijner Verwachting was Ik in uw midden om een dringende Bede van Jezus aan u allen te richten. Het kleine Jezuskindje, de lang verwachte Messias, vraagt u, iets te willen doen om aan Zijn Kinderhartje...

Lees verder
11 december 1988 – 13.50

Mijn goede getrouwen, leg uw oor te luisteren voor de Woorden die de Engel eertijds richtte tot de Herders en heden u verkondigt. “In de onaanzienlijke plaats der arme en geringe stad Bethlehem zult gij vinden een Kindeke in doeken gewonden...

Lees verder
8 december 1988 – 14.07

Kinderen, de herdenking aan de Geboortedag van Jezus Christus nadert met rasse schreden. Als gij deze Feestdagen zuiver wilt zijn, wendt u dan tot de Priester om uw fouten, tekortkomingen en minstens uw zonden te belijden, om door Zijn Zegenende...

Lees verder
5 december 1988 – 14.10

Kinderen, hier is dan toch Uw aller Moeder. Wel een beetje zielig, dat velen van de geplande reis het feest van de H.Nicolaas hoger schatten, dan hier in gemeenschap een bezoek te brengen, om zich te scharen onder de Liefdegloed van de Toren van...

Lees verder
30 november 1988 – 14.00

Gegroet Mijn kinderen. Geen van de Mijnen wil Ik ooit teleurstellen, vandaar dat Uw Moeder wederom tot u spreekt. Verenig al de gevoelens van uw hart tot een tedere, oprechte en offervaardige liefde, want Onzen Heer bemint degenen die Hem...

Lees verder
27 november 1988 – 14.07

Kinderen, opnieuw is Mijn Hart met vreugde vervuld, nu gij met zovelen – voorzover mogelijk was – deze reis in gezelschap hebt willen maken om deze plaats warm te houden. Laat je nimmer door anderen ontmoedigen als zij u op alle...

Lees verder
13 november 1988 – 14.07

Lieve kinderen, het verheugt Mij, dat er vandaag weer de moed betoond werd om tezamen deze reis in gezelschap biddend en zingend te willen, maar ook te durven maken, met de bedoeling hier als pelgrim aan te treden. Velen trekken per touringcar...

Lees verder
11 november 1988 – 11.00

Mijn kind er heerst droefenis in je hart, daar jij meerdere malen moet vernemen, dat jouw Moeder niet begrepen wordt en nog minder wordt geloofd, dat Zij Haar Boodschappen vanaf deze plaats aan de wereld geeft. Kinderen luister daarom nog beter...

Lees verder
3 november 1988 – 10.50

Gegroet, Mijn kinderen ! Zo juist mocht Jezus in Uw harten afdalen onder de Gedaante van de Heilige Hostie. Het verheugde Mijn Zoon, dat ge Hem het hart aanbood als een schuilplaats van warmte dat als een liefdegloed en stralende luister op Hem...

Lees verder
3 november 1988 – 14.35

Trouwe Pelgrimmerende kinderen en allen, die nog durven geloven in Mijn Komst in Het Hofke te Berlicum. Velen van U hebben de Feestdag van Allerheiligen gevierd en ook gisteren de zielen herdacht die nog verblijven in het Vagevuur. Hoewel nog...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief