14 mei 1988 – 04.00

Elisabeth, nu vandaag jouw geboortedag is aangebroken, wilde de nachtrust niet komen om tot ook maar een lichte insluimering te geraken.
Je zag immers verlangend uit naar een korte groet van Mij met een troostwoord voor allen die met vreugde Mijn Boodschap steeds tegemoet zien.
De laatste toelichting welke Ik aan u allen gaf is niet bij iedereen goed overgekomen. Zo de ene het niet begreep, keurde de ander Mijn Uitspraak af. Wordt iemand een afvallige van de liefde, dan is het omdat hij alleen zichzelve zoekt.
Woorden die niet aanstaan of niet goed begrepen worden, zouden niet van bovennatuurlijke aard zijn.
Waarom zou een Moeder niet kunnen spreken over de zwakheden van haar kind als zij daarmede probeert het op het goede spoor te brengen. Wanneer zij volledig haar moederhart toont, zal zij ook haar liefde blijven geven en uitstralen en niemand veroordelen.
Mocht een van de geliefden ooit groot kwaad hebben begaan dan nog zal haar moederhart blijven spreken. Zij zal proberen het verdoolde schaapje op de goede weg terug te brengen. Zulk een minnende goedheid kan ieder van u plaatsen op elke evenmens.
Liefde te midden der beproevingen. De overgave bestaat niet enkel in het aannemen der kwellingen, u door de Goddelijke Voorzienigheid opgelegd, maar in de liefdevolle berusting om de Wil van God te eerbiedigen te midden der beproeving en bittere smarten.
Wordt je ziel door onrust gekweld of door bekoringen beangstigd, de Rots van Calvarie biedt u een veilig toevluchtsoord, waar de stormen der wereld u niet kunnen bereiken; maar verheft een boze neiging als een storm in uw hart, begeef u dan in het bewustzijn uwer zwakheid naar Het Tabernakel en luister naar de Stem van de Uw minnende God.
Dikwijls komt deze verzuchting bij de mens : “Hoe meer ik bid, des te harder de tegenslagen”. Waarom zou ik nog bidden ?
Weet kinderkens, hoe groter de Liefde van Jezus voor ons allen was, des te heviger werd Zijn Lijden.
Ja, iedere dag Offert Hij Zich onder elke Heilige Mis, want daar alleen geeft Hij Zich geheel en al, zelfs de Grootste Tederheid om af te dalen in het armzalig mensenhart.
Bidt daarom Uwen Verlosser, dat Hij alle kwade neigingen van de mens in de Smeltkroes werpt van Zijn Liefdevolle Barmhartigheid, zodat allen aan van hart en geest mogen zijn.
Bidt ook Uwen Hemelse Vader om goede, trouwe Helpers voor Zijnen Wijngaard, zodat Nederland weer wordt zoals het vroeger was, het land, dat zich nederbuigt om weer lief te hebben.
Moge God Uw Land weer vruchtbaar maken om met Zijn Genaden alle groeven te dichten, dan zal het zijn :
Christus vincit, Christus regnat !

Aanmelden voor de nieuwsbrief