11 oktober 1988 – 03.00

Elisabeth heel den nacht heb Ik jouw bidden en smeken gehoord.
Nu zal het dan ook beloond worden. Nu jij Mij bij je weet, wil Ik Mij ook gaarne wenden tot Mijn kinderen.
Vandaag, nu Ik vanuit Mijn Hofke tot U allen spreek, is het wederom de dag, dat in de Hemel en plaatselijk op aarde Mijn Moederschap als Feest gevierd wordt.
Ween dus niet langer meer als gij bedroefd zijt want Ik ben er om je alle troost te geven. Roep Mij bij Mijn Naam en al je verlangens zal Ik den Vader aanbieden. Zelfs als de klank, bij de aanroeping van Mijn Naam, als een echo naar boven gaat zal Ik blijven luisteren naar wat je Mij te zeggen hebt.
Vraag naar Mij, als je hart het onder hevige smarten dreigt te begeven, dan zal Ik er zijn om U te troosten.
Ik zal je Moeder zijn en blijven maar schaam je dan ook niet om voor je geloof te durven uitkomen.
Ik ontving Het Moederschap toen Ik Mijn enigst Kind ter wereld bracht en toen Het Zijn harde strijd moest leveren tussen Leven en Dood, werd ook Uw leven en dood aan Mijn zorgen toegekend.
Want vanaf dat ogenblik was Ik Uw Moeder en tegelijk voerde Ik de Titel als Medeverlosseres tussen God en de mens.
Als gij een Priester bezit onder Uw kinderen, familie of kennissen moogt ge trots zijn, maar om een Broeder te hebben Die Herder is over alle volkeren kunt ge als een eer beschouwen, een Hemelse Rijkdom.
Kinderen, weet dat Ik al Uw smarten ken, stort daarom gerust Uw hart aan Mij uit. Vergeet niet dat Ik je Moeder ben om al jouw verdriet in Mijn Hart te sluiten om daarmee al je tranen te drogen. Al Uw zorgen zullen de Mijne zijn, maar vertrouw dan ook op Mijn Liefde.
Als gij het “offer” dat God van U vraagt ook gelaten draagt, hetzij dat het gaat om het verlies van je vader of moeder, een kind of een vriend en Zijnen Wil ook de Uwe zal zijn, weet dan, dat de ziel daarmee geholpen wordt om het Hemelrijk te bezitten weldra.
Allen heb Ik lief en zal daarom door de Band van Mijn Moederschap U zegenen door de Kracht van de Almachtige Vader, met de Liefde van Mijn Zoon Jezus en vervuld van Wijsheid en Raad van de Heilige Geest. Gegroet !

Aanmelden voor de nieuwsbrief