24 april 1983 – 14.45

Mijn goede en dierbare kinderen ! Gij zijt hier gekomen om niet alleen Uw Moeder te vereren met uw gebeden, maar toch zeker om Het H.Huisgezin alle eer en glorie te geven, dat Het toekomt. Deze plaats die gij hebt willen betreden zullen eens de...

Lees verder
2 april 1983 – 16.05

Gaat en onderwijst alle volkeren ! Deze woorden heeft Jezus Christus niet alleen gesproken tot Zijn Priesterzonen, maar ook tot allen die navolgers genoemd willen worden, dus Apostelen zijn. Weet kinderen, dat Ik vandaag gekomen ben omdat de Heer...

Lees verder
1 april 1983 – 15.20

Kinderen, veel hebt u gebeden in deze Goede Week. Maar kunt gij ook zeggen, dat ge elk offer hebt willen aanvaarden ? Waart ge niet moedeloos om te strijden en met Hem dien Lijdensberg te beklimmen? Kwam er niet voortdurend een klacht over uw...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief