2 februari 1983 – 12.25

Gaarne wil Ik Mij vandaag aan u allen manifesteren door Mijn Woord te richten tot u. Maar zoals ge weet kom Ik nu naar u toe, daar alle kaarsen gezegend zijn en deze ène hiervan te willen ontsteken hier in de kapel om de H.Vader, Uw Paus, te beschermen voor Zijn leven hier op aarde.
Mochten er onder u zijn die weten, dat dit het kwaad is van de vele Priesters, die ontrouw geworden zijn, doch ook niet willen buigen voor de wetten van de Kerk die door dezen Uwen Opperherder gegeven zijn, dan vraag Ik u om heden, vandaag, hier voor Hem te willen bidden.
God en Zijn HH.Engelen zullen Hem begeleiden en ook bevrijden uit de handen van degenen die Hem belagen.
Hij is de grootste onder de mensenkinderen en een Heilige op aarde.
Weet, dat de mensen ook Onzen Zoon Jezus niet gespaard hebben en ook Zijn H.Leven moest geven aan hen die enig kwaad met zich meedroegen.
Nu deze Paus steeds Zijn woorden gestand doet, willen Zijn onderdanen niet geloven, dat dit nog van de Hemel komt.
Bidt daarom veel om de zuivering van deze zielen, die besmet zijn met de donkere, kwetsbare wolken die hun leven omringen.
Laat door uw gebeden het Licht van de H.Geest over hen neerkomen, zodat ook zij gezuiverd zullen worden van alle onrecht, dat zij deze Opperherder aandoen. Al zijn er velen die Hem nog eren en dienen, zullen door die liefde de getrouwen toch de boventoon vieren en dan is het gebed, aan Hem gegeven, ook heilig.
Breng aan allen die hier wilden zijn, Mijn zegen over en die van Mijn Priesterzoon Pater Pio Franciscus, Die naast Vader Jozef plaats heeft genomen rond de Troon van Jezus.
Gij hebt er goed aan gedaan het Licht naast Het Tabernakel te ontsteken, want samen vormen zij met de Paaskaars en Uw drie Hemelbezoekers, het getal elf met Jezus in Ons midden.
Kom dan met al uw offers, uw noden, uw ontberingen en uw leed, neerknielen aan deze Tafel, waar gij vrede, eenheid en liefde ontvangt van Hem, Die de Barmhartigheid Zelve is.
Moge het dan gegeven zijn, dat wij u allen zegenen !
Mogen dan zegenen u allen God de Vader, met Pater Pio Franciscus en vooral van de Priesterzoon in uw midden, met Mijn Moederlijke Liefde voor u allen !
Moge Ik u groeten van Pater Pio, Vader Jozef en met Onze Zoon in Ons midden en Uw Moeder, Die u overal zal volgen.
Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief