15 mei 1983 – 15.00

Mijn kinderen, hier is dan toch Uw aller Moeder !
Gij hebt er vurig naar verlangd om Mij even te midden van uw tegenwoordigheid te weten.
Luister nu dan ook naar de woorden welke Ik nog te zeggen heb.
Gij belooft nu hier in deze zalige stille ruimten om alles te doen wat de Vader van u vraagt.
Zoudt gij u ook d√°âˆš°r willen offeren als het moeilijk wordt ?
Altoos zal Ik er zijn om u in alles te helpen en bij te staan, al zult u niet altijd begrijpen, dat Ik u aanhoor !
Voor allen wil Ik zijn en blijven een Moeder, zowel voor de noodlijdenden als voor de zieken en de meest hulpbehoevenden, maar ook voor u die geen verlangens heeft, omdat gij wellicht niet geloven kunt, dat Ik op dit ogenblik in uw midden vertoef. Want weet, dat Ik een ieders harte ken, het goede en het naar een andere kant neigende hart.
Maar Ik zal u blijven trekken opdat gij eens het Licht van het goede pad bereikt, want op een donkere weg en een gevreesd in mindere mate ruime dal, waar men u gevangen houdt, bescherming bieden uit de klauwen van hem die Mijn belager en tegenstrijder is.
Maar voor een Moeder hebt gij niets te vrezen. Blijf daarom kloppen en hopen op het Hart, dat voor u zal zijn een Moeder die Zich deelt met Gods Zoon. Want Hij is niet alleen Mijn enigste Zoon.
Meerdere zonen en dochters ontving Ik tijdens Zijn Doodsstrijd en het sterven ervan.
Nu Hij ook ten Hemel is gevaren zal de H.Geest over u komen. Hij komt om u te brengen het Nieuwe Licht, dat elkeen zal zien als men zal blijven hopen op de Komst van Jezus, Messias, de Zoon van de Levende God.
Ik zal voor u blijven de Moeder van Barmhartigheid, de Toren, Die Haar Licht verspreidt en niet alleen zet in de schaduw van de zielen die zich van Onze Zoon willen afwenden.
Kom dan ook met al uw klachten, naast uw leed, maar vooral uw dankbare liefde tot Hem, Die voor u uit het diepste van Zijn aanbiddelijk Goddelijk Hart u het goede zal laten bekomen.
Probeer daarom ook om Zijn Liefde met wederliefde te vergelden, want ook u zult, wanneer gij geeft, gaarne hiervoor iets terug willen ontvangen.
Dit zal Ik dan doen door met Mijn Priesterzoon u te zegenen.
Kniel dan nu ! Zegenen zal u de Vader, Zoon en H.Geest met de vrede!
Ik groet u daarom met de woorden : Ga in vrede en richt uw ogen op naar Hem. Ja, kijk naar God, want Hij zal u brengen de H.Geest.
Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief