5 februari 1979 – 07.10

Het doet Ons grote vreugde, dat het gebed voor de verlaten zielen zo snel verspreid is. Ik dank elkeen, die hier hun zorg aan besteed hebben. Weet Mijn kinderen, dat Ik dikwijls afdaal om de lijdenden te troosten. De satan probeert de mens wijs...

Lees verder
5 februari 1979 – 20.10

Mijn Zoon Jezus is Gestorven voor alle mensen, voor de goeden en degenen, die zich van Ons afkeren. Daarom vraag Ik u allen, blijf uw wederliefde geven. Blijf toezien of een mede-broeder behoeftig is. Blijf toezien of er ergens nood is, die...

Lees verder
7 februari 1979 – 19.45

Mijn kinderen, de mens houdt niet op om onschuldige wichtjes te doden. Weet, dat de Vader de Geest zendt, want in het lichaam van de vrouw wordt een nieuw leven opgewekt. Al degenen, die het kind doden voor hun geboorte, laden op zich het oordeel...

Lees verder
11 februari 1979 – 07.00

Ge ziet Mij hier als de Toren van David, een Toren, die Licht en Warmte uitstraalt. Elk kind, dat God de Vader bemint en Mij liefheeft kan zich bevoorrechte noemen. Maar heb ook elkander lief, verenigd rond uw eigen Hemelse Moeder en breng geen...

Lees verder
13 februari 1979 – 16.15

Mijn lieve kinderen, Ik ben hier in uw midden gekomen om Mij ook hier te voegen bij Mijn Zoon en tezamen met Mijn kinderen Hem te kunnen aanbieden. Ik ben als de Rosa Mystica hier, de Geestelijke Roos, naast de Toren van David en de Ivoren Toren...

Lees verder
14 februari 1979 – 07.00

Op dit ogenblik hebt gij twee zielen verlost, die eenzaam waren, twee zielen, die niemand hadden om voor hen te bidden. Toch dringt het meer en meer bij de mensen door, dat de Boodschap over de verloste zielen zo gewild is bij de Vader. Op...

Lees verder
16 februari 1979 – 23.50

Waarom juist vandaag je lijden dubbel zwaar is geweest, kwam, om je geheel te offeren, opdat de regering de wet van de Schepper niet zou overtreden en toch, alhoewel gij je pijn ook daarvoor gegeven hebt, toch wil de mens niet luisteren. Abortus...

Lees verder
18 februari 1979 – 03.00

Mijn kinderen, uw gebeden zijn noodzakelijk voor het handjevol priesters. Toch zijn veel van deze zonen weer begonnen met de Mariale Beweging weer op gang te brengen. Zij zetten zich in door meer geestelijke liederen ten gehore te geven en...

Lees verder
23 februari 1979 – 02.30

Men moet voelen, dat men klein is wanneer men kinderen genoemd wordt. Een kind, dat het woord kind zijn waardig is moet weten, dat men hem kan dragen naar eigen goeddunken en dat hij zich aan zijn Vader en Moeder onderwerpt, want dan alleen...

Lees verder
2 maart 1979 – 01.30

Hoevelen van Mijn kinderen leven tegenwoordig er maar op los, zonder nog aan God te denken. Het scheppende wat de Vader gegeven heeft en steeds nog geeft is een gewone zaak bij de meesten geworden. Nooit werd de klacht van Mijn Zoon Jezus zo...

Lees verder
4 maart 1979 – 16.10

De Vader kastijdt degene, die Hij het meest bemint. Gij zult de waarde eens kennen van het lijden, want daardoor zullen velen het reinigingsoord kunnen voorbijgaan en de Eeuwige Gelukzaligheid verwerven. Laaf dus hun brandende verlangens naar de...

Lees verder
8 maart 1979 – 07.00

Mijn kind, spoedig zal de tijd aanbreken, dat de geestelijkheid u zal dwarsbomen en voor valsiteit zal beschuldigen. Doch vertrouw op Mijn Zoon, Zijn Heilige Wil zal geschieden. Blijf bidden Mijn kinderen, want zo jaagt ge de duivel op de vlucht...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief